Kształtki PVC-U

Kształtki PVC-U

Kształtki z PVC-U charakteryzują się dużą odpornością chemiczną, nadają się do systemów pracujących w zakresie temperatur od 0°C do +60°C. Stosowane są na szeroką skalę w instalacjach do przesyłania wody (także pitnej), instalacjach chemicznych, instalacjach chłodniczych, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków i instalacjach do nawadniania.

Dostępne w szerokim zakresie średnic od D-10 do D-400, produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 1452.

Kształtki do połączeń klejonych

Dostępne w średnicach:

  • od D-10 do D-400.

Karty katalogowe

Kształtki do połączeń gwintowanych i przejściowych

Dostępne w średnicach:

  • od D-16 x 3/8″ do D-110 x 4″.

Karty katalogowe

Śrubunki zbiorników

Dostępne w średnicach:

  • od D-20 do D-110.

Karty katalogowe

 


 

Najpopularniejsze rodzaje kształtek PVC-U

ksztaltki-pvc-budmech-300x280

Polichlorek winylu (PVC) jest jednym z najstarszych i najszerzej stosowanych materiałów termoplastycznych. W produkcji rur i kształtek do systemów ciśnieniowych stosuje się go w formie nieuplastycznionej (PVC-U), czyli nieplastyfikowany polichlorek winylu, tj. bez dodatków zmiękczających. Kształtki z PVC-U są powszechnie stosowane w instalacjach przemysłu budowlanego oraz instalacjach wodnych. Możemy wyróżnić wśród nich dwie główne grupy: kształtki równoprzelotowe, dedykowane do łączenia rur o zbieżnych ze sobą średnicach oraz kształtki redukcyjne do rur o niejednolitych wymiarach.

Z dwóch powyżej opisanych gałęzi wyrastają niemal wszystkie dostępne na rynku kształtki PVC. Ponieważ jednak poszczególnych podkategorii jest niezwykle dużo, poniżej zostały omówione wyłącznie te rozwiązania, które są wykorzystywane w ramach większości najpowszechniej występujących instalacji. Wśród nich znajdują się:

  • kolana – kształtki PVC-U, których podstawowym przeznaczeniem jest modyfikacja kierunku, w jakim przepływają substancje w ramach instalacji. Produkowane są w wielu różnych wariantach zakrzywienia, co umożliwia tego typu kształtkom łączenie rur pod wieloma różnymi kątami, zarówno w obrębie przewodów o takiej samej, jak i różnej średnicy.
  • czwórniki i trójniki – kształtki stanowiące element rozgałęziający instalację hydrauliczną, najczęściej stosowany przy przedsięwzięciach związanych z łączeniem przewodów głównych z odnogami instalacji. Posiadają odpowiednio cztery lub trzy wyloty, z których każdy może mieć inną, dopasowaną do wymiarów rury średnicę.
  • mufy (inaczej zwane kształtkami prostymi) – tego rodzaju kształtki PVC-U przeznaczone są do wiązania ze sobą dwóch odcinków rur lub rury z kształtką.
  • redukcyjne kształtki PVC-U – elementy instalacji służące do zwężania średnicy przewodu poprzez łączenie ze sobą rur lub kształtek o różnych wymiarach.
  • śrubunki (nazywane także dwuzłączkami) – typ kształtek stanowiących element rozłączny w instalacji. Zastosowanie śrubunku pozwala na łatwy demontaż elementu instalacji. Najczęściej stosowany jest przy elementach wymagających serwisowania (jak np. przy pompach, filtrach czy lampach UV).

Łączenie kształtek w systemie PVC-U

Łączenie kształtek w systemie PVC-U odbywa się za pomocą klejów agresywnych (zgrzewanie na zimno). Ponadto w systemie występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe, pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym. Należy pamiętać, że w przypadku połączeń gwintowanych niezbędne jest użycie uszczelniaczy niepęczniejących (np. teflon).

[Liczba ocen: 8 Średnia: 4.8]


Katalog Systemy ciśnieniowe PVC-U
Pobierz plik
Instrukcja montażu
i składowania PVC-U
Pobierz plik
Instrukcja klejenia PVC-U
Pobierz plik