Kształtki PP-H

slider-ksztaltki-pph

Kształtki PP-H dzięki optymalnej stabilności termicznej idealne nadają się do zastosowania w przemyśle, rurociągach do transportu mediów agresywnych, w budowie urządzeń i zbiorników. Zapewniają doskonałą odporność mechaniczną przy wysokich współczynnikach bezpieczeństwa.

Kształtki PP-H posiadają wysoki współczynnik wytrzymałości obwodowej. Dzięki temu zapewniają bardzo długą żywotność instalacji nie wykazując oznak znacznego pogorszenia się właściwości fizycznych oraz mechanicznych.

Łączą się za pomocą zgrzewania polifuzyjnego i doczołowego oraz połączeń gwintowanych. Dostępne w średnicach od D-20 do D-400, produkowane zgodnie z normą EN ISO 15494.

Śrubunki PP-H

Śrubunki wykonane z PP-H to rodzaj kształtki rurowej gwintowanej. Wykorzystywane są do instalowania łatwo-rozłącznych połączeń rur w instalacjach ciśnieniowych.

srubunek-1

mufa - dwuzłączka

Kolana PP-H

Kolana z PP-H służą do połączenia dwóch odcinków rury montażowej pod kątem 90 lub 45 stopni, dzięki czemu możemy w łatwy sposób zmienić kierunek przebiegu rurociągu. Możliwe rodzaje połączeń to zgrzewanie doczołowe lub polifuzyjne (mufowe).

Trójnik PP-H

trojnik-pph

Służy do rozgałęzienia instalacji pod kątem 90 stopni. Możliwe rodzaje połączeń to zgrzewanie doczołowe lub polifuzyjne (mufowe).

Tuleja kołnierzowa PP-H

Tuleja umożliwia połączenia kołnierzowe z armaturą oraz innymi elementami instalacji takimi jak pompy czy filtry. Możliwe rodzaje połączeń to zgrzewanie doczołowe lub polifuzyjne (mufowe).

Kształtki PP-H – Zastosowanie

Kształtki PP-H, dzięki specyficznym właściwościom, umożliwiają wykonanie instalacji o doskonałej odporności chemicznej oraz podwyższonej temperaturze eksploatacji. Produkowane zgodnie z normą EN ISO 15494, znajdują zastosowanie w przemyśle do budowy:
• linii technologicznych i instalacji transportujących pod ciśnieniem ciecze przemysłowe oraz wodę,
• rurociągów do transportu mediów agresywnych – skoncentrowanych kwasów, zasad, ługów, słabych rozpuszczalników oraz przesyłu ścieków przemysłowych,
• urządzeń i zbiorników.

Zalety kształtek PP-H

Kształtki PP-H wykonane są z homopolimeru, dzięki czemu posiadają określone właściwości:
• wysoką trwałość i żywotność,
• optymalną stabilność termiczną – nadaje się do temperatury pracy od 0 do 80°C,
• doskonałą odporność mechaniczną, w tym na ścieranie,
• odporność na korozję,
• wysoką odporność chemiczną na kwasy, ługi, zasady, sole i wiele rozpuszczalników organicznych.

Rodzaje połączeń kształtek PP-H

Kształtki PP-H łączą się przy pomocy:
• zgrzewania doczołowego,
• zgrzewania mufowego (polifuzyjnego),
• połączeń gwintowanych.
Zgrzewanie doczołowe, to technika przeznaczona przede wszystkim do łączenia rur i kształtek PP, które cechują się dużymi średnicami. Procedura spajania polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu czoła rury i kształtki poprzez zwiększenie temperatury, a następnie ich zgrzaniu ze sobą poprzez docisk mechaniczny. Metoda ta pozwala na uzyskanie jednolitego złącza pomiędzy elementami.

Do wykonania zgrzewania mufowego wykorzystuje się zgrzewarkę z mufą oraz trzpieniem polifuzyjnym. Technika ta polega na podgrzaniu końcówki rury oraz kształtki do właściwej temperatury, a następnie mechanicznym wciśnięciu jednego elementu w drugi. Efektem jest jednolite, niezwykle trwałe połączenie, bez stosowania żadnych dodatkowych materiałów spajających.

Typy kształtek PP-H

W naszej ofercie dostępne są różne rodzaje kształtek PP-H:
• śrubunki PP-H, czyli rodzaj kształtek gwintowanych, które wykorzystuje się do instalowania łatwo-rozłącznych połączeń rur w instalacjach ciśnieniowych
• mufy, czyli złączki proste – łączniki stosowane do spajania rur
• kolana PP-H – przeznaczone są do połączenia dwóch odcinków rury pod kątem 90 lub 45 stopni, co pozwala w łatwy sposób zmienić kierunek przebiegu rurociągu
• trójniki PP-H – służą do rozgałęzienia bocznego instalacji pod kątem 90 stopni
• tuleje kołnierzowe PP-H – umożliwiają połączenia kołnierzowe z armaturą oraz innymi elementami instalacji, takimi jak pompy czy filtry
• redukcje PP-H – ich zadaniem jest zmiana średnicy rury w celu połączenia elementów.

[Liczba ocen: 1 Średnia: 5]

Zapoznaj się z naszą ofertą dostępną w katalogu Systemy ciśnieniowe PPH.
Pobierz plik