Filtracja

Filtracja jest niezbędnym etapem w każdym układzie nawadniania, bez względu na źródło wody. Chroni instalację przed piaskiem, zawieszoną materią organiczną oraz substancjami wytrącającymi się z wody na drodze chemicznej. Filtry zapobiegają również przedostawaniu się wtórnych zanieczyszczeń do układu nawadniającego, na wypadek awarii rurociągu czy zassaniu nierozpuszczalnych osadów ze zbiorników z nawozami do fertygacji.

Zawarte w wodzie zanieczyszczenia, mogą prowadzić do zapychania się mikrozraszaczy, kroplownikówlinii czy taśm kroplujących. Mogą również upośledzać działanie elektrozaworów. Szczególnie w instalacjach, gdzie przepływy w sekcjach są duże, niedomknięcie się zaworu może skutkować zalaniem i znacznymi stratami w uprawach. Z tego powodu, zaleca się stosować indywidualne filtry przed każdym elektrozaworem sekcyjnym.

Zasady doboru filtrów do instalacji

Ze względu na przepływ wody w instalacji

Filtry generują spadki ciśnienia podczas pracy instalacji. Należy dobierać filtr o optymalnym spadku ciśnienia przy wartości przepływu występującej w instalacji. W tym celu należy korzystać z wykresów spadku ciśnienia lub wybrać filtr o właściwej sugerowanej wartości przepływu (powinna być wyższa niż przepływ w instalacji).

Ze względu na dokładność filtracji i zawartość zanieczyszczeń w wodzie

Im większa dokładność filtracji tym więcej cząstek zostaje zatrzymanych przez wkład filtracyjny i co za tym idzie tym, szybciej następuje zapchanie filtra. To samo występuje w przypadku znacznej zawartości zawiesin w filtrowanej wodzie. Z tego względu tym większa powinna być powierzchnia filtracji im dokładniejszy jest filtr lub brudniejsza jest woda. W doborze przepustowości filtrów dyskowych pomocna jest poniższa tabela.

Ze względu na element filtrujący

Filtry siatkowe są prostą formą filtracji zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, żwir, fragmenty tworzyw sztucznych). Filtracja zachodzi jedynie na drodze cedzenia przez siatkę wykonaną ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Filtry siatkowe używane są głównie do wód o niewielkiej ilości zanieczyszczeń. Zaleca się je stosować w instalacjach w których nawadnianie odbywać się będzie zraszaczami polowymi lub wynurzalnymi. Nie są zalecane do nawadniania kroplowego.

Filtry siatkowe półautomatyczne AZUD SPIRAL CLEAN są specjalną odmianą filtrów siatkowych. Czyszczenie nie wymaga otwierania filtra: odbywa się poprzez otwarcie zaworu spustowego oraz obrót korbą. Zanieczyszczenia są zasysane z siatki filtracyjnej przez wewnętrzne dysze i usuwane na zewnątrz.

Filtry dyskowe służą do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych zarówno na drodze filtracji powierzchniowej jak i wgłębnej. Element filtracyjny zbudowany jest w postaci stosu rowkowanych dysków. Dzięki takiej konstrukcji, zanieczyszczenia zatrzymywane są nie tylko na powierzchni stosu, ale i w jego wnętrzu pomiędzy dyskami. Dzięki wysokiej skuteczności zatrzymywania zanieczyszczeń, filtry dyskowe są szczególnie zalecane do oczyszczania wód używanych do nawadniania kroplowego.

Filtry dyskowe automatyczne AZUD HELIX AUTOMATIC® dzięki automatycznemu czyszczeniu w trakcie pracy instalacji, stosowane są coraz powszechniej do filtracji wód powierzchniowych, pobieranych ze stawów, rzek czy kanałów. Więcej przeczytasz w zakładce filtracja automatyczna.

Przelicznik dokładności filtracji:

400 micron.40 mesh
200 micron.75 mesh
130 micron.120 mesh
100 micron.150 mesh

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas