Klej żywiczno-dyspersyjny LF 300

Klej żywiczno-dyspersyjny LF 300'

Klej Murexin LF 300 to produkt żywiczno-dyspersyjny o bardzo wysokiej sile klejącej; nie zawieraj rozpuszczalników. Do klejenia na mokro i półsucho oraz jako klej kontaktowy do wy­kładzin elastycznych, podkładów tłumiących oraz wykładzin tekstylnych na spodach piankowych. Można nim kleić wykładziny na podłogach i ścianach, zarówno na podło­żach chłonnych, jak i nie chłonnych (np.: bezpośrednio na lastriko). Charakteryzuje go bardzo długi czas układania (do ok. 120 minut); dzięki temu można nim kleić wykładziny PVC na PVC w rolkach i płytkach.

Murexin LF 300 odporny jest na ogrzewanie podłogowe, kółka krzeseł oraz szamponowanie wykładzin tekstylnych. Można go stosować w obiektach użyteczności publicznej, lekkim przemyśle, ciągach transporto­wych, komunikacji, itp. GIS Kod: D1.

Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie: ok. 200 – 400 g/m²