Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

Produkty z tworzyw sztucznych są idealnym rozwiązaniem przy budowie stacji uzdatniania wody, zarówno miejskich, domowych w zakładach przemysłowych i chemicznych czy spożywczych, jak i tych budowanych na potrzeby elektrowni. Systemy rurowe z  PE, PVC-U i PP-H cenione są za właściwości fizykochemiczne, dzięki którym tworzą trwałe i odporne instalacje technologiczne SUW.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Rurociągi z tworzyw sztucznych w stacjach uzdatniania wody

Rurociągi z tworzyw sztucznych sprawdzają się doskonale w tego typu instalacjach ze względu na stosunkowo niską wagę, wysoką podporność ciśnieniową, odporność na związki chemiczne i sole stosowane w procesach uzdatniania wody, dzięki czemu nie korodują ani nie wchodzą w reakcję. Pozwala to na łącznie wielu procesów technologicznych w SUW z wykorzystaniem jednolitego orurowania. Niska waga i zwarta budowa elementów składowych instalacji, ułatwia montaż i eksploatację oraz zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Podstawowymi elementami orurowania instalacji SUW są  rury oraz kształtki, do sterowania kierunkiem przepływu stosuje się w zależności od wielkości SUW zawory kulowe lub motylkowe, które mogą być wyposażone w siłowniki pneumatyczne i elektryczne. Do układu dozowania chemii niezbędna jest precyzyjna armatura pozwalająca na ustawienie żądanego przepływu i tu najczęściej stosuje się rotamtery w połączeniu z zaworem membranowym.

Tworzywa sztuczne są odporne na ścieranie i korozję, w dodatku są nietoksyczne oraz nie wpływają na jakość wody pitnej, czego potwierdzeniem są atesty PZH. Elementy instalacji z PVC-U spełniają wymagania zgodne z normą PN-EN ISO-1452, natomiast te wykonane z PE zgodne są z normą PN-EN 12201 oraz PN-EN ISO 15494. Obejmuje ona również komponenty wykonane z PP-H.

Elementy z PE, PVC-U, PP-H umożliwiają także szybki i łatwy montaż bez spawania.

Przykładowe realizacje stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem produktów z naszej oferty:

Sprawdź inne realizacje