Uprawy jagodowe

Owoce jagodowe

Uprawa krzewów jagodowych, podobnie jak sadów, wiąże się z koniecznością wysokich nakładów inwestycyjnych i wieloletniego planowania. Aby osiągnąć gwarancję wysokiego i dobrej jakości plonu w długim okresie czasu, konieczne jest zapewnienie roślinom optymalnych warunków do wzrostu, bez względu na warunki pogodowe. We współczesnych jagodnikach, systemy nawadniania i coraz częściej ferytygacji, stanowią integralną część uprawy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

 

Krzewy jagodowe to bogata grupa roślin o zwykle płytkim systemie korzeniowym, przez co nawet krótkotrwałe przesuszenie gleby negatywnie wpływa na wysokość i jakość plonów. Aby utrzymać wymaganą wilgotność podłoża, konieczne jest uzupełnianie wody za pomocą systemu nawadniania. Nawadnianie zwykle łączy się z fertygacją, przez co można wraz z wodą podawać nawozy.  System nawadniania pozwala także korygować pH wody, przyczyniając się do utrzymania kwaśnego odczynu gleby, wymaganego np. przy uprawie borówki amerykańskiej.

Do nawadniania roślin jagodowych używa się systemów kroplowych, najczęściej w postaci linii lub grubościennych taśm kroplujących oraz systemów zraszających – nad- lub podkoronowo. W przypadku roślin wrażliwych na przymrozki (np. mini kiwi czy borówka amerykańska) oprócz systemów nawadniania niezbędny jest system ochrony antyprzymrozkowej. System nawadniania może też służyć do regulacji mikroklimatu oraz ochrony przed upałami.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu plantatorów, oferujemy pełen asortyment do budowy systemów nawadniania roślin jagodowych. W naszej ofercie posiadamy linie i taśmy kroplujące oraz zraszacze i mikrozraszacze, w tym zraszacze do ochrony antyprzymrozkowej. Dopełnieniem oferty są dozowniki nawozów oraz systemy filtracji wody na potrzeby nawadniania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.