Sterowanie

Sterowanie to integralny element każdego systemu nawadniania. Służy do skierowania wody do nawadniania w wybraną część systemu, w określonej ilości i z określonym ciśnieniem. Najprostszą formą sterowania są zawory ręczne, otwierane i zamykane w odpowiednim momencie przez użytkownika systemu. W bardziej zaawansowanych systemach, nad działaniem całości czuwa sterownik elektroniczny. Za pośrednictwem elektrozaworów, sterownik automatycznie otwiera i zamyka wodę. Uzupełnieniem systemu jest armatura sterująca np. regulatory ciśnienia oraz różnego rodzaju czujniki. Wśród nich warto wymienić czujniki deszczu, wilgotności gleby, czy promieniowania. Ich zadaniem jest modyfikowanie działania sterownika.

Sterowniki

Sterowniki nawadniające czuwają nad przebiegiem procesu nawadniania. W ustawionym czasie lub na podstawie wskazań czujników, uruchamiają i wyłączają nawadnianie poszczególnych sekcji.

Z punktu widzenia użytkownika podstawowymi funkcjami realizowanymi przez sterownik są;

  • moment uruchomienia w ciągu doby,
  • czas nawadniania poszczególnych sekcji,
  • częstotliwość uruchamiania,

Nie bez znaczenia jest też ergonomia użytkowania – łatwość programowania, możliwość ręcznego uruchomienia programu, czy wybranej sekcji. Rozbudowane sterowniki sterują pompami, także nawozowymi. Ponadto dają możliwość uruchomienia wielu sekcji i programów w jednym momencie, a także współpracują z kilkoma różnymi czujnikami. Część sterowników posiada funkcje diagnostyczne, pozwalające na szybką lokalizację usterek i serwis systemu.

Specjalnymi kategoriami są:

  • sterowniki inteligentne, które na podstawie wskazań czujników samodzielnie określają niezbędną roślinom ilość wody,
  • komputery rolnicze, posiadające wiele specjalnych funkcji dedykowanych produkcji rolnej,
  • sterowniki bateryjne, niewymagające zasilania sieciowego,

Elektrozawory

Elektrozawory zasilane prądem ze sterownika, otwierają i zamykają dopływ wody do wybranych sekcji. W zastosowaniach rolniczych, podstawowymi kryteriami wyboru są:

  • odporność na nawozy i środki używane w rolnictwie,
  • niezawodność,
  • nieskomplikowana budowa i łatwość serwisu,

Praktycznie nie używa się zaworów bez regulacji przepływu i możliwości ręcznego zamknięcia.

Elektrozawory mogą być zintegrowane z regulatorami ciśnienia. Układ taki znajduje zastosowanie na plantacjach, na których sekcje znacznie różnią się od siebie wielkością. Sprawdza się także w instalacjach wrażliwych na skoki lub wysokie ciśnienie – nawadnianie cienkościenną taśmą kroplującą, lub mikrozraszaczami. Elektrozawory z regulatorami ciśnienia zaleca się stosować w instalacjach deszczownianych, adaptowanych do nawadniania kropelkowego. Sprawdzają się również gdy sekcje są duże lub podlewa się wiele sekcji na raz.

Specjalną kategorią są elektrozawory trójdrożne, służące do płukania filtrów.

Regulatory ciśnienia

Służą utrzymaniu ciśnienia za regulatorem, nie większego niż bezpieczne dla systemu nawadniającego.

Zawory, zawory zwrotne

Podstawowa armatura sterująca i odcinająca, jest niezbędna w każdym systemie, niezależnie od stopnia automatyzacji. Zawory mogą pełnić samodzielnie funkcje sterujące w systemach manualnych lub jako armatura odcinająca w systemach automatycznych. Wszystkie zawory i elementy armatury, muszą spełniać wymagania, takie jak wszystkie pozostałe komponenty systemu. Szczególny nacisk kładzie się na odporność na środki chemiczne stosowane w rolnictwie oraz niezawodność działania.

Powiązane produkty: