Nawadnianie zraszające

Uprawy polowe

Deszczowanie

Nawadnianie zraszające (deszczowanie), to metoda nawadniania symulująca naturalne opady. Woda rozprowadzana jest po uprawie systemem rur, a następnie rozpylana w powietrzu przez zraszacze.  Są one montowane na instalacjach stałych, półstałych oraz wszystkich formach deszczowni przenośnych. Bez względu na formę deszczowni, kluczową cechą każdej instalacji jest równomierność dystrybucji wody na całym nawadnianym obszarze.

Uprawy

W uprawach polowych, nawadnianie zraszające stosowane jest z powodzeniem do nawadniania upraw rzędowych, warzyw oraz w szkółkarstwie i sadownictwie. Deszczowanie może odbywać się zarówno pod, jak i nad okapem roślin. Zraszacze dalekiego zasięgu nie są zalecane do nawadnianie delikatnych upraw, takich jak bób, sałata lub zioła. W tym przypadku duża energia padającej wody może powodować uszkodzenia roślin.

W uprawach pod osłonami, zarówno do nawadniania, jak i sterowania klimatem, stosuje się mikrozraszacze rozpylające wodę w postaci kropel lub mgły.

Do nawadniania obszarów zieleni, parków, czy boisk sportowych stosuje się specjalne zraszacze wynurzalne, ułatwiające codzienną pielęgnację oraz użytkowanie terenu.

Nachylenie terenu

Bogaty wybór zraszaczy pozwala stosować instalacje deszczujące również w obszarach pagórkowatych. Nie zaleca się jednak stosowania zraszania w obszarach nachylonych, z glebą średnią i ciężką. Warunkowo dopuszczalne jest stosowanie mikrozraszaczy, wytwarzających lekki opad o niewielkim natężeniu. Rury doprowadzające wodę, powinny zawsze przebiegać zgodnie z ułożeniem poziomic. Pozwala to uniknąć różnic ciśnienia w poszczególnych częściach uprawy i wynikających z tego różnic w wydatkach zraszaczy.

Gleby

Deszczowanie najlepiej przebiega na glebach lekkich, piaszczystych, o dużej prędkości wsiąkania, choć może być stosowane również na glebach cięższych. W celu uniknięcia powstawania kałuż, spływu powierzchniowego i erozji, natężenie opadu (mm/h) należy projektować tak, aby było mniejsze niż prędkość wsiąkania. Projekt musi uwzględniać nachylenia terenu.

Należy unikać stosowania deszczowania na glebach ilastych i gliniastych podatnych na ubijanie i skorupienie. Szczególnie niepożądane są zraszacze dalekiego zasięgu, wytwarzające dużą ciężką kroplę. Warunkowo dopuszczalne jest jedynie stosowanie mikrozraszaczy, wytwarzających lekki opad o niewielkim natężeniu.

Jakość wody do nawadniania

W zależności od przekroju dyszy zraszaczy, wymagany jest różny stopień filtracji wody.

Mikrozraszacze: wymagają dokładnej filtracji, konieczne jest usuwanie z wody żelaza i manganu.

Zraszacze polowe: nie są narażone na zatykanie dysz, jednak nadmiar osadów w wodzie, może powodować  pokrywanie nimi roślin, niekorzystne zmiany ich wyglądu oraz zniszczenie plonów. Zawartość w wodzie piasku, może powodować zacieranie łożysk zraszaczy i wycieranie się dysz.

Zraszacze wynurzalne: wystarczającą filtrację zapewniają filtry dyskowe 120 mesh. Duża zawartość zawieszonej materii ilastej lub związków żelaza i manganu, może nadawać trawie niekorzystny wygląd oraz trwale barwić elementy architektury.

 

MikrozraszaczeZraszacze polowe Zraszacze wynurzalne
Uprawy
Nawadnianie podkoronowe w sadownictwie, nawadnianie upraw pod osłonami, cebula, czosnek, zielony groszek, szpinak, sałata,Zraszanie nadkoronowe w sadownictwie, Warzywa t.j.: por, cebula, fasola szparagowa, groch, rośliny okopowe: ziemniaki, buraki, marchew, pietruszka, seler, rzodkiew, zboża, rośliny kapustne, rzepak, truskawkiTrawniki w obszarach użytkowanych rekreacyjnie – ogrody, parki, boiska.
Nachylenie terenu
Bez ograniczeń, należy uważać na glebach ciężkichW zależności od wydatku, należy uważać na glebach średnich, unikać gleb ciężkichW zależności od zastosowanej dyszy i rodzaju zraszacza. Zaleca się stosowanie zraszaczy statycznych i dysz o niskich wydatkach
Gleby
Wszystkie rodzaje glebNajlepsze efekty na glebach lekkich i średnich. Unikać stosowania na glebach podatnych na ubijanie, zaskorupiających sięBez ograniczeń, na glebach lekkich i średnich, należy uważać na glebach ciężkich, w razie potrzeby stosować dysze o niskich wydatkach, lub inny rodzaj nawadniania
Jakość wody do nawadniania
wysokie wymaganianiskie wymaganiaśrednie wymagania

Powiązane produkty: