Systemy z PP-H

Charakterystyka materiału

Polipropylen to materiał termoplastyczny o mniejszej od innych tworzyw gęstości. Cechuje go wysoka odporność na ścieranie. Z PP-H wykonuje się kształtki, rury oraz zawory do zgrzewania polifuzyjnego i doczołowego. Zastosowanie tego tworzywa umożliwia wykonanie instalacji o wysokiej odporności chemicznej oraz dobrych właściwościach mechanicznych.

Systemy ciśnieniowe PP-H

Systemy przewodów rurowych z PP-H są odporne na korozję spowodowaną działaniem ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych i gruntowych. Rury i kształtki z PP-H cechuje także odporność fizjologiczna. Spełniają normę EN ISO 15494 – “Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych”. Głównym zastosowaniem materiałów z PP-H są instalacje chemiczne z mediami agresywnymi.

Obszary zastosowania

Elementy z PP-H wykorzystuje się do budowy linii technologicznych i instalacji transportujących pod ciśnieniem ciecze przemysłowe oraz wodę. Tworzywo może transportować wodę surową, pitną, demineralizowaną oraz może mieć kontakt z żywnością. Ponadto może być wykorzystywana do przesyłania skoncentrowanych kwasów i zasad.

Najważniejsze właściwości:

  • zakres temperatur 0°C do 80°C (zalecane), z możliwością zastosowania do 100°C (wraz ze wzrostem temperatury spada wytrzymałość ciśnieniowa tworzywa),
  • dobra odporność chemiczna i korozyjna. Odporność w 25°C na: siarczek węgla, roztwór wodny aldehydu octowego, roztwór wodny fenolu, nitrobenzen, kwas siarkowy w stężeniu większym niż 96%, kwas nadchlorowy 70%, chlochydryna siarczanowa, dichloroetan, dimetyloamina.

Tabela odporności chemicznej

Obszary zastosowania

Polipropylen polecany jest do stosowania w instalacjach przemysłowych kwasów, ługów, słabych rozpuszczalników i przesyłu ścieków przemysłowych. Nie zalecany do stosowania dla kwasów utleniających, halogenków i związków aromatycznych.

Metody łączenia rur i kształtek z PP-H

Zgrzewanie doczołowe

Technika zgrzewania doczołowego przeznaczona jest przede wszystkim do łączenia rur i kształtek cechujących się dużymi średnicami. Procedura spajania opiera się na zwiększeniu temperatury czoła rury i kształtki, a następnie na zgrzaniu ich ze sobą poprzez docisk mechaniczny. Metoda ta pozwala na uzyskanie jednolitego złącza pomiędzy elementami.

Zgrzewanie mufowe

W tej metodzie wykorzystuje się zgrzewarkę z mufą oraz trzpieniem polifuzyjnym. Przeznaczone do połączenia ze sobą końcówki poszczególnych elementów podgrzewane są do właściwej temperatury, a następnie jedna część jest mechanicznie wciskana w drugą.

 


Pobierz nasz katalog Systemów ciśnieniowych z tworzyw sztucznych i zapoznaj się z bogatą ofertą produktową oraz niezbędną wiedzą techniczną.

Produkty z PP-H: