Uprawy sadownicze

Prowadzenie upraw sadowniczych wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz koniecznością wieloletniego planowania. Zmieniający się klimat, niestabilne rynki zbytu, czy trudności z pozyskaniem pracowników sprawiają, że minimalizacja ryzyka staje się kluczową kwestią przy zakładaniu i prowadzeniu sadów. Z tego powodu, jednym z podstawowych i niezbędnych w nowoczesnym sadzie elementów, są systemy nawadniania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Podstawowym zadaniem systemów nawadniania jest przeciwdziałanie brakom wody, wynikającym z niedoboru opadów lub nierównomiernego ich rozkładu w sezonie. Wzbogacone o fertygację, pozwalają równocześnie z wodą, w sposób bardzo precyzyjny i oszczędny, podawać roślinom nawozy.

Rola systemów nawadniania w sadzie nie sprowadza się jednak wyłącznie do gospodarki wodnej. W postaci zraszania nadkoronowego, pełnią funkcję ochronną przed wiosennymi przymrozkami. Coraz częściej podnoszona jest również kwestia ochrony przed upałami i poparzeniami owoców. Systemy nawadniania pozwalają przemywać zasoloną glebę, szybko uzupełniać składniki pokarmowe w trakcie długotrwałych opadów, lub sterować tempem rozwoju roślin.

Systemy nawadniania wraz z fertygacją pozwalają nie tylko oszczędzać wodę i nawozy poprzez precyzyjne ich dawkowanie, ale zmniejszają też nakłady związane z tradycyjnym nawożeniem, tj. zużycie paliwa, maszyn oraz robocizny. Mniejsza ilość zabiegów to również lepsza kondycja gleby w międzyrzędziach.

Mając świadomość znaczenia systemów nawadniania we współczesnych sadach, oferujemy Państwu wszystkie elementy niezbędne do ich budowy. W naszej ofercie posiadamy linie kroplujące oraz zraszacze i mikrozraszacze, w tym zraszacze do ochrony antyprzymrozkowej. Dopełnieniem oferty są dozowniki nawozów oraz systemy filtracji wody na potrzeby nawadniania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.