Uzdatnianie wody

Stacja uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody są niezbędne z uwagi na fakt częstego występowania w wodach podziemnych żelaza i manganu, które w kontakcie z powietrzem tworzą nierozpuszczalne osady. Z tego powodu, uzdatnianie wód pobieranych ze studni głębinowych to często wręcz konieczny proces, od którego zależy poprawne działanie systemu nawadniania.

Korzyści ze stosowania stacji uzdatniania wody

Usuwanie żelaza i manganu:

  • zmniejsza ryzyko zapychania się kroplowników, linii i taśm kroplujących,
  • zapewnia poprawną pracę mikrozraszaczy,
  • chroni rośliny przed niekorzystnym wpływem żelaza i manganu.

Odżelazianie wody – niezbędne kryteria do spełnienia

Aby stacja uzdatniania wody działała poprawnie musi spełniać niezbędne kryteria:*

  • układ napowietrzania musi dostarczać 2-10% powietrza,
  • aeratory muszą zapewnić niezbędny czas kontaktu,
  • filtry o niezbędnej średnicy i miąższości złoża,
  • odpowiednia intensywność płukania.

Schemat działania stacji uzdatniania wody

stacja-uzdatniania-wody-budmech

W pierwszym etapie do wody surowej podawane jest powietrze najczęściej za pomocą pompy z aspiratorem lub sprężarki.

Napowietrzona woda zatrzymywana jest w areatorze gdzie zachodzi wytrącanie związków żelaza. Ostatnim etapem procesu jest filtracja powstałych osadów oraz wytrącanie i filtracja osadów manganu. Na wylocie z instalacji znajduje się filtr siatkowy dodatkowo zabezpieczający system nawadniania.

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie na podstawie odczytu z manometrów, wodomierza lub z określoną z góry częstotliwością. Sterowanie filtracją może odbywać się ze sterownika indywidualnego, nawodnieniowego lub z komputera nawozowego.


* Każda oferowana przez nas stacja projektowana jest jako indywidualne rozwiązanie – dobór parametrów filtracji odbywa się w oparciu o analizę fizykochemiczną wody.


Zapoznaj się z naszą ofertą dostępną w katalogu Systemy Nawadniania.
Pobierz plik