Odżelazianie wody

Stacja uzdatniania wody

Instalacje odżelaziania i odmanganiania wody są często niezbędnym elementem systemów nawadniania. Dzieje się tak z uwagi na fakt powszechnego występowania w wodach podziemnych związków żelaza i manganu, które w kontakcie z powietrzem tworzą nierozpuszczalne osady. W przypadku gdy ich zawartość jest znaczna, uzdatnianie wód pobieranych ze studni głębinowych staje się niezbędne. Co więcej, zależeć od niego może poprawne działanie systemu nawadniania szczególnie w przypadku nawadniania kroplowego czy mikrozraszania.

Uzdatnianie wody w rolnictwie i przemyśle

Korzyści z usuwania żelaza i manganu:

  • zmniejsza ryzyko zapychania się kroplowników, linii i taśm kroplujących
  • zapewnia poprawną pracę mikrozraszaczy
  • chroni rośliny przed niekorzystnym wpływem żelaza i manganu
  • zabezpiecza elektrozawory przed osadami i zmniejsza ryzyko niedomknięcia
  • eliminuje ryzyko zarastania rur osadami i zwiększania strat ciśnienia

Odżelazianie wody – niezbędne kryteria do spełnienia

Aby instalacja odżelaziania i odmanganiania wody działała poprawnie, jej elementy muszą spełniać niezbędne kryteria: *

  • układ napowietrzania dostarczający 2-10% powietrza
  • aeratory zapewniające niezbędny czas mieszania wody z powietrzem
  • filtry o odpowiedniej średnicy i wysokości złoża
  • optymalną intensywność płukania

Schemat działania stacji uzdatniania wody

stacja-uzdatniania-wody-budmech

W pierwszym etapie, do wody surowej podawane jest powietrze, najczęściej za pomocą pompy z aspiratorem lub sprężarki.

Napowietrzona woda zatrzymywana jest w aeratorze, gdzie zachodzi wytrącanie związków żelaza. Ostatnim etapem procesu jest filtracja powstałych osadów oraz wytrącanie i filtracja osadów manganu. Na wylocie z instalacji znajduje się filtr siatkowy, dodatkowo zabezpieczający system nawadniania.

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie, na podstawie odczytu z manometrów, wodomierza lub z określoną z góry częstotliwością. Sterowanie filtracją może odbywać się ze sterownika indywidualnego, nawodnieniowego lub z komputera nawozowego.


* Każda oferowana przez nas stacja, projektowana jest jako indywidualne rozwiązanie – dobór parametrów filtracji odbywa się w oparciu o analizę fizykochemiczną wody.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas