Uzdatnianie wody

Stacja uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody są często niezbędnym elementem systemów nawadniania. Dzieje się tak z uwagi na fakt powszechnego występowania w wodach podziemnych żelaza i manganu, które w kontakcie z powietrzem tworzą nierozpuszczalne osady. W takim przypadku, uzdatnianie wód pobieranych ze studni głębinowych, ma kluczowe znaczenie. Co więcej, zależy od niego poprawne działanie systemu nawadniania.

Uzdatnianie wody dla rolnictwa i przemysłu

Korzyści ze stosowania stacji uzdatniania wody

Usuwanie żelaza i manganu:

  • zmniejsza ryzyko zapychania się kroplowników, linii i taśm kroplujących,
  • zapewnia poprawną pracę mikrozraszaczy,
  • chroni rośliny przed niekorzystnym wpływem żelaza i manganu,

Odżelazianie wody – niezbędne kryteria do spełnienia

Aby stacja uzdatniania wody działała poprawnie, jej elementy muszą spełniać niezbędne kryteria:*

  • układ napowietrzania dostarczający 2-10% powietrza,
  • aeratory zapewniające niezbędny czas mieszania wody z powietrzem,
  • filtry o odpowiedniej średnicy i wysokości złoża,
  • optymalną intensywność płukania,

Schemat działania stacji uzdatniania wody

stacja-uzdatniania-wody-budmech

W pierwszym etapie, do wody surowej podawane jest powietrze, najczęściej za pomocą pompy z aspiratorem lub sprężarki.

Napowietrzona woda zatrzymywana jest w aeratorze, gdzie zachodzi wytrącanie związków żelaza. Ostatnim etapem procesu jest filtracja powstałych osadów oraz wytrącanie i filtracja osadów manganu. Na wylocie z instalacji, znajduje się filtr siatkowy, dodatkowo zabezpieczający system nawadniania.

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie, na podstawie odczytu z manometrów, wodomierza lub z określoną z góry częstotliwością. Sterowanie filtracją może odbywać się ze sterownika indywidualnego, nawodnieniowego lub z komputera nawozowego.


* Każda oferowana przez nas stacja, projektowana jest jako indywidualne rozwiązanie – dobór parametrów filtracji odbywa się w oparciu o analizę fizykochemiczną wody.