Zbiorniki na wodę

Przedłużające się okresy suszy, niekorzystna struktura opadów, czy brak pokrywy śnieżnej i długotrwałe roztopy wiosenne sprawiają, że rolnictwo coraz bardziej zależne jest od niezbędnych do nawadniania dostępnych zasobów wody. Najczęstszym źródłem wody do nawodnień, pozostają wody powierzchniowe i podziemne. W ostatnich latach jednak na pierwszy plan wysuwa się konieczność retencjonowania wody w okresach jej nadmiaru i wykorzystaniu przy przedłużającym się braku opadów. Jednym ze sposobów gromadzenia wody na cele rolnicze, są szczelne zbiorniki retencyjne.

Korzyści z zastosowania szczelnych zbiorników na cele nawadniania

 • retencja i wykorzystanie wód opadowych,
 • zabezpieczenie dostępności wody np. na cele instalacji antyprzymrozkowej,
 • wyrównanie poboru przy studniach o ograniczonych wydajnościach,
 • wyrównanie poboru i zmniejszenie rozmiaru stacji uzdatniania wody,
 • oczyszczanie wody na skutek sedymentacji zawiesin,
 • ogrzanie wody podziemnej, zmniejszenie stresu termicznego roślin i większe plonowanie

Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami stosowanymi w rolnictwie są zbiorniki ziemne lub prefabrykowane zbiorniki stalowe. W obu przypadkach za szczelność zbiorników odpowiada izolacja z membrany nieprzepuszczalnej. Kryteriami wyboru konkretnego rozwiązania są najczęściej:

 • wymagana pojemność,
 • dostępność miejsca,
 • przeznaczenie zbiornika (buforowy, magazynowy),
 • sposób wykorzystania wody (nawadnianie kroplowe, deszczowanie, zraszanie antyprzymrozkowe),
 • nasłonecznienie,

Zbiorniki ziemne

Zbiorniki ziemne, najczęściej o planie prostokąta, powstają poprzez wyłożenie wykopu nieprzepuszczalną dla wody membraną, wykonaną z tworzywa sztucznego. Membrana może być zgrzewana na miejscu lub dostarczana w postaci gotowej płachty. Zbiorniki do nawodnień wykonane są najczęściej jako częściowo zagłębione, ze skarpami wyniesionymi ponad poziom terenu. Układ taki rozwiązuje kłopot z zagospodarowaniem urobku oraz pozwala uniknąć głębokich wykopów.

Zbiorniki z blach falistych

Zbiorniki z blach falistych wykonane są z prefabrykowanych elementów, łączonych w miejscu posadowienia. Zbiornik posadawia się na przygotowanym podłożu, na poziomie gruntu lub częściowo zakopane, co pozwala zniwelować parcie wody na ściany przy dnie zbiornika. Zbiorniki mają postać pionowego walca. Średnice standardowych zbiorników zaczynają się od 1,8m do nawet 30m, wysokości od 1,5m do 6m. Pozwala to na szeroki wybór objętości zbiornika od 4m3 aż po 4000m3.

Za szczelność zbiornika odpowiada prefabrykowana płachta z nieprzepuszczalnej membrany, układana wewnątrz obudowy. Przed kontaktem z obudową zbiornika, przebiciem lub przetarciem, membranę zabezpiecza się włókniną. Zbiorniki mogą być przykryte, co chroni przed dostępem promieni słonecznych i rozwojem glonów oraz ogranicza straty wody na parowanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas