Filtracja

Filtry mechaniczne w instalacjach hydraulicznych zapewniają ochronę instalacji i procesów przed przenoszonymi przez przepływające medium cząstkami stałymi. Ogólna zasada filtracji polega na przepływie cieczy przez przegrodę porowatą i zatrzymywaniu zanieczyszczeń na powierzchni oraz w jej objętości, a następnie okresowym ich usuwaniu w sposób ręczny lub automatyczny.

Dobór filtrów

Filtry należy dobierać przede wszystkim ze względu na przepływ w instalacji, rodzaj i wielkość koniecznych do usunięcia cząstek oraz sposób pracy (ręczny/automatyczny). Wykonane z tworzyw sztucznych filtry pozwalają na bezpieczną eksploatację nawet z agresywnymi chemicznie mediami.

Dobierając system filtracji należy zwrócić uwagę, żeby był:

 • Wykonany z materiałów odpornych na filtrowane medium oraz korozję.
 • Przystosowany do pracy ciągłej – należy tak dobierać technologię filtracji, aby zminimalizować wszelkie przestoje w pracy związane z konserwacją lub wymianą elementów filtracyjnych. Konstrukcja filtra powinna być przystosowana do długotrwałej nieprzerwanej pracy z minimalną ilością części ruchomych które mogą ulec uszkodzeniu. W przypadku filtrów automatycznych cały proces filtracji i płukania powinien odbywać się w pełni automatycznie bez angażowania personelu.
 • Prosty w budowie i łatwy w konserwacji – urządzenia powinny być możliwie proste w budowie i sposobie działania.
 • Tani w eksploatacji – duże znaczenie w eksploatacji filtrów ma ograniczenie ilości powstających popłuczyn. Obniża to koszty zarówno poprzez zmniejszenie objętości powstałych ścieków jak i ubytku filtrowanego medium.
 • Kompaktowy – niewielkie wymiary ułatwiają montaż szczególnie w modernizowanych obiektach oraz pozwalają łatwiej znaleźć niezbędne miejsce pośród innych urządzeń technologicznych.

Dobór ze względu na tryb pracy:

Filtry automatyczne AZUD

Automatyzacja filtracji zapewnia wygodną i bezobsługową pracę filtrów bez angażowania personelu. Proces płukania uruchamia się w momencie zaprogramowanym w sterowniku po osiągnięciu zadanego spadku ciśnienia, określonym czasie pracy czy co określony okres czasu np. co 6h. Gwarantuje to nie tylko poprawną pracę filtrów, ale też zmniejsza ryzyko awarii związanej z niewłaściwym płukaniem. Dodatkowo, filtry automatyczne AZUD dzięki swojej konstrukcji zapewniają ciągły przepływ uzdatnionego medium, bez zatrzymywania filtracji na czas płukania.

Automatyczna filtracja dyskowa AZUD HELIX AUTOMATIC FT i AZUD HELIX AUTOMATIC FT AA

Filtry dyskowe służą do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych zarówno na drodze filtracji powierzchniowej jak i wgłębnej. Wkład filtracyjny zbudowany jest z ułożonych w stos rowkowanych dysków z tworzywa sztucznego. Dzięki takiej konstrukcji, zanieczyszczenia zatrzymywane są nie tylko na powierzchni wkładu, ale i w jego wnętrzu pomiędzy dyskami. Ze względu na wysoką skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń oraz dużą pojemność, filtry dyskowe są szczególnie zalecane w przypadku znacznej zawartości zawiesin.

Automatyczne filtry dyskowe AZUD HELIX AUTOMATIC® FT dzięki swej konstrukcji umożliwiają wypłukiwanie zgromadzonych zanieczyszczeń poprzez odwrócenie przepływu i płukanie wsteczne. Zblokowane w zestawy, filtry HELIX AUTOMATIC FT umożliwiają automatyczny proces filtracji i płukania bez przerywania pracy instalacji. Stosowane są powszechnie w różnych dziedzinach przemysłu w tym do:

ZASTOSOWANIE

 • filtracja wód chłodniczych
 • filtracja w układach wymiany ciepła
 • ochrona systemów membranowych
 • filtracja wody uzupełniającej
 • prefiltracja przed filtracją przez złoża
 • filtracja w obiegach zamkniętych wody w tym recykling ścieków.

W zestawach AZUD HELIX AUTOMATIC FT AA, do płukania filtrów używa się wraz z wodą sprężonego powietrza. Mieszanina wody z powietrzem sprawia, że proces płukania jest znacznie gwałtowniejszy, dzięki czemu wypłukiwane są nawet ciężkie do usunięcia zanieczyszczenia: włókna, oleje, bardzo drobne oblepiające ciała stałe. Dodatkowo dzięki oddzielnemu zbiornikowi na sprężone powietrze, cała instalacja może pracować z mniejszym ciśnienie (względem zwykłych filtrów HELIX AUTOMATIC) a w procesie płukania powstaje mniejsza ilość popłuczyn.

Sita automatyczne AZUD LUXON

Sita służą do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, żwir, fragmenty tworzyw sztucznych). Filtracja zachodzi jedynie powierzchniowo na drodze cedzenia przez siatkę wykonaną ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

W sitach automatycznych AZUD LUXON zanieczyszczenia zgromadzone wewnątrz siatki filtracyjnej są automatycznie usuwane przez zespół specjalnych dysz ssących bez przerywania procesu filtracji. Dzięki takiemu rozwiązaniu filtry te charakteryzują się doskonałymi parametrami pracy – duża powierzchnia filtracji, duża przepustowość, kompaktowymi rozmiarami oraz wygodą użytkowania. Znajdują zastosowanie jako filtracja wstępna wód powierzchniowych przed dalszymi procesami uzdatniania lub jako główne filtry w obiegach wód.

Filtry siatkowe półautomatyczne AZUD SPIRAL CLEAN. Wykorzystują do czyszczenia siatki mechanizm dysz ssących jak w filtrach LUXON jednak w przeciwieństwie do nich, czyszczenie odbywa się manualnie – wymaga otwarcia zaworu spustowego oraz obrotu korbą wprawiającą dysze w ruch. Zanieczyszczenia są zasysane z siatki filtracyjnej i usuwane na zewnątrz. AZUD SPIRAL CLEAN to kompaktowe filtry przeznaczone do niewielkich instalacji posiadające najważniejszą cechę filtrów automatycznych – brak konieczności otwierania i ręcznego czyszczenia wkładu filtracyjnego.

Filtry manualne AZUD

Filtry manualne to kompaktowe filtry przeznaczone do niewielkich instalacji o małej zawartości zawiesin w pompowanym medium. Po osiągnięciu założonego spadku ciśnienia wymagają otwarcia i ręcznego czyszczenia wkładu filtracyjnego. Ich niewątpliwą zaletą jest niska cena, prostota budowy i działania.

Filtry siatkowe – Służą do filtracji cieczy z minimalną ilością zawiesin – głównie jako filtry zabezpieczające na wypadek awarii, zerwania osadów z rurociągów lub wytrącenia się ich na drodze chemicznej.

Filtry dyskowe AZUD HELIX® to rozwinięcie prostych filtrów dyskowych – ciecz przepływająca przez filtr wprawiana jest w ruch wirowy wokół stosu filtracyjnego, przez co największe zanieczyszczenia są od niego odsuwane a pozostałe rozkładane są równomiernie na całej powierzchni. Służą do filtracji cieczy z niewielką ilością zawiesin w instalacjach nawodnieniowych, jako zabezpieczenie po filtracji przez złoża oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest wysoka skuteczność w usuwaniu cząstek zawieszonych

Filtracja przez złoża oprócz mechanicznego cedzenia cząstek zawieszonych, zapewnia również zatrzymywanie zanieczyszczeń w drodze procesów fizycznych i chemicznych. W zależności od wypełnienia filtra mogą służyć do usuwania zawiesin, ale też rozpuszczonych w wodzie związków organicznych i nieorganicznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas