Perystaltyczne pompy dozujące

Pompy perystaltyczne, często nazywane pompami jelitowymi lub pompami rolkowymi, są charakterystyczną odmianą pompy wyporowej. Zasada działania opiera się na przepychaniu cieczy wewnątrz elastycznego przewodu, za pomocą ruchu rotacyjnego rolek lub wałka przesuwających się po przewodzie. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest brak kontaktu elementów mechanicznych pompy z cieczą roboczą. Stawia to na pierwszym miejscu jakość materiału, z którego wykonany jest elastyczny przewód głowicy perystaltycznej. Podczas pracy pompy te są bardzo ciche, a sterowanie dawką jest niezwykle precyzyjne.

Znajdują zastosowanie głównie w systemach dozowania niskich dawek, pod niskim ciśnieniem. Sprawdzają się też doskonale z cieczami o wysokiej lepkości, cieczami nienewtonowskimi czy cieczami agresywnymi chemicznie.