Filtry automatyczne

Filtracja automatyczna (przez filtry samoczyszczące) to odpowiedź na zapotrzebowanie na stały dostęp do wody wysokiej jakości oraz automatyzacji i bezobsługowości procesu filtracji. Dzięki szeregowi cech, filtry automatyczne zdobywają szeroką popularność w przemyśle, rolnictwie, uzdatnianiu wody czy recyklingu ścieków. Filtrację automatyczną dzieli się na filtrację dyskową i sitową.

Dyskowa filtracja automatyczna Azud Helix Automatic

azud-automatic-filters

Samoczyszczące filtry dyskowe, to zespół filtrów wraz z elektrozaworami oraz jednostką sterującą. Dzięki specjalnej konstrukcji, w trakcie przepływu wstecznego, dyski filtra samoczynnie rozluźniają się, a cyrkulacyjny ruch wody dokładnie wypłukuje zgromadzone cząstki. Po zakończeniu płukania, dyski ponownie zaciskają się i filtr jest natychmiast gotowy do pracy.

Azud Helix Automatic

Pobierz plik

Do najważniejszych zalet samoczyszczących filtrów dyskowych należy

 • czyszczenie automatyczne – bez konieczności kontroli i uciążliwego ręcznego czyszczenia dysków,
 • szybkość i niski pobór wody do płukania – możliwe czyszczenie w trakcie działania instalacji bez spadku wydajności,
 • prostota działania,
 • różnorodność konstrukcji umożliwia zastosowanie w wymagających instalacjach, w tym do wód powierzchniowych czy recyrkulowanych,
 • możliwość zastąpienia uciążliwych w eksploatacji filtrów żwirowych,
 • kompaktowe wymiary i modułowa konstrukcja,
 • czyszczenie wodą i powietrzem* przyspiesza i poprawia efektywność płukania,
 • system Azud Helix – wydłuża okres między płukaniami i poprawia jakość filtracji,

*opcja

Zasada działania

Faza filtracji

Surowa woda przepływa przez sito wstępne, zatrzymujące cząstki mogące utrudniać proces czyszczenia. W modelach pionowych, duże i ciężkie cząstki są oddzielane grawitacyjnie. Po wstępnym oczyszczeniu, woda przepływa w kierunku od wewnątrz przez właściwe sito filtracyjne, które zatrzymuje na swej powierzchni zanieczyszczenia. Nagromadzone osady zwiększają różnicę ciśnień między wlotem i wylotem filtra, co aktywuje cykl czyszczenia po osiągnięciu zadanej wartości.

Faza płukania

W fazie czyszczenia, otwarcie zaworu spustowego wyzwala szybki przepływ wody przez dysze głowicy czyszczącej. W wyniku różnicy ciśnień, na wlocie dysz powstaje siła zasysająca cząstki z powierzchni filtra. Spiralny ruch głowicy czyszczącej, powoduje dokładne wyczyszczenie całej powierzchni sita filtracyjnego.


Sitowa filtracja automatyczna Azud Luxon

azud luxon

Samoczyszczące filtry sitowe to kompaktowe filtry o dużych przepustowościach i powierzchni filtracji. Mogą pracować samodzielnie, np. przy nawadnianiu deszczującym czy obiegu wód chłodzących, lub stanowić pierwszy stopień w bardziej rozbudowanych układach uzdatniania wody. Dzięki szerokiemu wyborowi sit, służą zarówno do oczyszczania wód powierzchniowych, jak i filtracji procesowych.

Czyszczenie sita odbywa się bez przerywania procesu filtracji. Specjalna konstrukcja dysz, minimalizuje zużycie wody, spadek ciśnienia i wydajność filtracji w trakcie procesu czyszczenia.

Azud Luxon

Pobierz plik

Do najważniejszych zalet samoczyszczących filtrów sitowych należą:

 • maksymalny przepływ 564m3/h,
 • powierzchnia filtracji do 12000 cm2,
 • szeroki wybór sit ze stali nierdzewnej – 80-1000μm,
 • czyszczenie automatyczne,
 • szybkość i niski pobór wody do płukania – możliwe czyszczenie w trakcie filtracji, bez spadku wydajności,
 • prostota konstrukcji,
 • kompaktowe wymiary i modułowa konstrukcja,

Zasada działania

Faza filtracji

Surowa woda przepływa przez sito wstępne, zatrzymujące cząstki mogące utrudniać proces czyszczenia. W modelach pionowych, duże i ciężkie cząstki są oddzielane grawitacyjnie. Po wstępnym oczyszczeniu, woda przepływa w kierunku od wewnątrz przez właściwe sito filtracyjne, które zatrzymuje na swej powierzchni zanieczyszczenia. Nagromadzone osady zwiększają różnicę ciśnień między wlotem i wylotem filtra, co aktywuje cykl czyszczenia po osiągnięciu zadanej wartości.

Faza płukania

W fazie czyszczenia, otwarcie zaworu spustowego wyzwala szybki przepływ wody przez dysze głowicy czyszczącej. W wyniku różnicy ciśnień, na wlocie dysz powstaje siła zasysająca cząstki z powierzchni filtra. Spiralny ruch głowicy czyszczącej, powoduje dokładne wyczyszczenie całej powierzchni sita filtracyjnego.