Systemy z PVC-C

Charakterystyka materiału

Chlorowany polichlorek winylu jest materiałem pokrewnym z PVC-U. Dzięki swojej budowie chemicznej PVC-C posiada wyższą odporność cieplną (do 80°C) niż PVC-U, dysponując jednocześnie wyższą wytrzymałością mechaniczną, a także lepszą trudnozapalnością i odpornością chemiczną.

Systemy ciśnieniowe PVC-C

Ponadto PVC-C “odziedziczył” po PVC-U właściwości, takie jak długa żywotność, brak korozji elektrolitycznej, gładkość powierzchni wewnętrznych. Podobnie jak nieplastyfikowany polichlorek winylu nie wpływa na jakość wody do picia.

Najważniejsze właściwości:

  • niski ciężar właściwy,
  • duża odporność chemiczna (znacznie większa niż PVC-U),
  • doskonała odporność chemiczna w wyższych temperaturach,
  • zakres temperatur 0°C do +80°C,
  • odporność na korozję elektrolityczną.

Obszary zastosowania

Powyższe cechy sprawiają, że system rurociągów z PVC-C z powodzeniem stosuje się w warunkach silnie korozyjnych. Dla porównania, materiały, takie jak stal nierdzewna, wykazują w nich krótką żywotność.

Łączenie elementów z PVC-C

Elementy systemów z PVC-C łączy się przy pomocy klejów rozpuszczalnikowych. W przypadku tego materiału mogą to być także połączenia gwintowane lub kołnierzowe.


Pobierz nasz katalog Systemów ciśnieniowych z tworzyw sztucznych i zapoznaj się z bogatą ofertą produktową oraz niezbędną wiedzą techniczną.

Produkty z PVC-C: