Systemy z PVC-U

Charakterystyka materiału

Nieplastyfikowany polichlorek winylu to materiał odporny na działanie chemikaliów, korozję i zarastanie osadami. Kształtki i rury wykonane z tego tworzywa cechuje niski ciężar właściwy, długi okres żywotności (minimum 50 lat). Jego zaletą jest również łatwy montaż, który nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.

Systemy ciśnieniowe PVC-U

Mniejsze zużycie energii i odporność chemiczna

Duża gładkość powierzchni wewnętrznej powoduje obniżenie oporów przepływu. To przekłada się na zmniejszone zużycie energii potrzebnej na pompowanie. Materiał wykazuje wysoką odporność chemiczną wobec większości kwasów i alkaliów oraz węglowodorów alifatycznych.

 


 

Obszary zastosowania

Elementy z polichlorku winylu stosowane są na szeroką skalę m.in. w instalacjach do przesyłania wody, chemicznych, chłodniczych, nawadniania oraz w oczyszczalniach ścieków. Produkty te posiadają atest PZH, który dopuszcza stosowanie ich do przesyłania wody do picia. Tworzywo to nie wpływa bowiem na zmianę smaku czy jakości wody, czym odróżnia się od rur stalowych.

PVC-U nadaje się również w pełni do transportu zarówno wody demineralizowanej, jak również wody do picia – uzdatnionej i nieuzdatnionej.

Najważniejsze właściwości

  • niski ciężar właściwy (1,4 g/cm3) – ok. 5 – 7 razy mniejszy od ciężaru stali i żeliwa,
  • długa żywotność materiału – minimum 50 lat,
  • odporność na korozję wewnętrzną i zewnętrzną (elementy nie wymagają dodatkowych powłok ochronnych),
  • odporność na korozję elektrolityczną, wywołaną działaniem prądów błądzących (prąd 1A niszczy w ciągu roku ok. 10 kg stali),
  • odporność na zarastanie osadami – przekrój wewnętrzny rury nie zmniejsza się,
  • duża odporność chemiczna na substancje w zakresie pH 2 – pH 12,
  • łatwy montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu,
  • materiał nietoksyczny do transportu wody pitnej (atest Państwowego Zakładu Higieny).

Łączenie elementów z PVC-U

Elementy systemów z PVC-U najlepiej łączyć klejami rozpuszczalnikowymi. Inne metody to połączenia gwintowane, kołnierzowe oraz Netvitc System®.


Pobierz nasz katalog Systemów ciśnieniowych z tworzyw sztucznych i zapoznaj się z bogatą ofertą produktową oraz niezbędną wiedzą techniczną.

Produkty z PVC-U: