System PVC-C

Systemy ciśnieniowe PVC-C

Chlorowany polichlorek winylu jest materiałem pokrewnym z PVC-U i jako taki zachowuje wszystkie jego zalety wykorzystywane w instalacjach ciśnieniowych. Dzięki swojej budowie chemicznej PVC-C posiada wyższą odporność cieplną (do 80°C) niż PVC-U oraz lepszą wytrzymałość mechaniczną. Charakteryzuje się także większą trudnozapalnością i odpornością chemiczną.

PVC-C dzieli z PVC-U właściwości, takie jak długa żywotność, brak korozji elektrolitycznej, gładkość powierzchni wewnętrznych. Podobnie jak nieplastyfikowany polichlorek winylu nie wpływa na jakość wody do picia.

Właściwości użytkowe

Duża gładkość powierzchni wewnętrznej zapewnia niskie opory przepływu a co za tym idzie niskie straty liniowe. Dodatkowo odporność na obrastanie osadami oraz korozję redukuje zjawisko zmniejszania się przekroju rur w trakcie eksploatacji instalacji. Przekłada się to na zmniejszone zużycie energii potrzebnej na pompowanie przesyłanego medium oraz mniejsze koszty serwisowe.

PVC-C wykazuje doskonałą odporność chemiczną na dużą część substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle w tym roztwory glikolu, węglowodory alifatyczne, kwasy alkalia czy podchlorynu sodu. PVC-C nie jest odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane, rozpuszczalniki, estry i ketony. Przed wyborem systemu wykonanego z PVC-C należy sprawdzić odporność chemiczną w poniższej tabeli. Systemy z PVC-C nie są przewidziane do użytku ze sprężonym powietrzem ani gazami.

Tabela odporności chemicznej

Odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe

Systemy rurowe wykonane z PVC-C wykazują dużą odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy długotrwale wystawione na promieniowanie słoneczne mogą ulec odbarwieniu oraz zwiększa się ich podatność na uszkodzenia mechaniczne. Rury i kształtki wykonane z PVC-C mogą być malowane powłokami na bazie wody w celu ich ochrony przed promieniowaniem UV. Nie należy stosować powłok rozpuszczalnikowych.

Obszary zastosowania

Powyższe cechy sprawiają, że system rurociągów z PVC-C z powodzeniem stosuje się w warunkach silnie korozyjnych w których instalacje ze stali nierdzewnej wykazują znacznie niższą żywotność.

Najważniejsze właściwości:

  • niski ciężar właściwy
  • duża odporność chemiczna (znacznie większa niż PVC-U)
  • doskonała odporność chemiczna w wyższych temperaturach
  • zakres temperatur 0°C do +80°C
  • odporność na korozję elektrolityczną.

Łączenie elementów z PVC-C

Elementy systemów z PVC-C najlepiej łączyć agresywnymi klejami rozpuszczalnikowymi. Inne metody to połączenia gwintowane, kołnierzowe. W przypadku zastosowania połączeń gwintowanych do uszczelniania należy stosować taśmę teflonową.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas