System PVC-U

Systemy ciśnieniowe PVC-U

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U to jedno z najczęściej wykorzystywanych tworzyw sztucznych w systemach rurowych.  Jest wszechstronnie używany zarówno w systemach ciśnieniowych, jak i grawitacyjnych, na powierzchni i w ziemi. Charakteryzuje się dobrymi parametrami mechanicznymi, niskim pochłanianiem wilgoci, korzystnymi cechami palności oraz wyjątkową stabilnością wymiarową.  PVC-U jest przy tym odporny na działanie chemikaliów, korozję i zarastanie osadami. Kształtki i rury wykonane z tego tworzywa cechuje niski ciężar właściwy, długi okres żywotności (minimum 50 lat). Jego zaletą jest również łatwy montaż, który nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.

Cechy użytkowe

Duża gładkość powierzchni wewnętrznej zapewnia niskie opory przepływu a co za tym idzie niskie straty liniowe. Dodatkowo, odporność na obrastanie osadami oraz korozję redukuje zjawisko zmniejszania się przekroju rur w trakcie eksploatacji instalacji. Przekłada się to na zmniejszone zużycie energii potrzebnej na pompowanie przesyłanego medium oraz mniejsze koszty serwisowe.

PVC-U wykazuje doskonałą odporność chemiczną na dużą część substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle w tym roztwory glikolu, węglowodory alifatyczne, kwasy, alkalia czy podchloryn sodu. PVC-U nie jest odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane, rozpuszczalniki, estry i ketony. Przed wyborem systemu wykonanego z PVC-U należy sprawdzić odporność chemiczną w poniższej tabeli. Systemy z PVC-U nie są przewidziane do użytku ze sprężonym powietrzem ani gazami.

Tabela odporności chemicznej

Odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe.

Systemy rurowe wykonane z PVC-U wykazują dużą odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy długotrwale wystawione na promieniowanie słoneczne mogą ulec odbarwieniu oraz zwiększa się ich podatność na uszkodzenia mechaniczne. Rury i kształtki wykonane z PVC-U mogą być malowane powłokami na bazie wody w celu ich ochrony przed promieniowaniem UV. Nie należy stosować powłok rozpuszczalnikowych.

Obszary zastosowania

Elementy z polichlorku winylu stosowane są na szeroką skalę m.in. w instalacjach do przesyłania wody, chemicznych, chłodniczych, nawadniania oraz w oczyszczalniach ścieków. Produkty posiadają atest PZH, który dopuszcza stosowanie ich do przesyłania wody do picia. PVC-U nie wpływa na zmianę smaku czy jakości wody, czym odróżnia się od rur stalowych.

Najważniejsze właściwości:

  • niski ciężar właściwy (1,4 g/cm3) – ok. 5 – 7 razy mniejszy od ciężaru stali i żeliwa
  • długa żywotność materiału – minimum 50 lat
  • odporność na korozję wewnętrzną i zewnętrzną (elementy nie wymagają dodatkowych powłok ochronnych)
  • odporność na korozję elektrolityczną, wywołaną działaniem prądów błądzących (prąd 1A niszczy w ciągu roku ok. 10 kg stali)
  • odporność na zarastanie osadami – przekrój wewnętrzny rury nie zmniejsza się
  • duża odporność chemiczna na substancje w zakresie pH 2 – pH 12
  • łatwy montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu
  • materiał nietoksyczny do transportu wody pitnej (atest Państwowego Zakładu Higieny)

Łączenie elementów z PVC-U

Elementy systemów z PVC-U najlepiej łączyć agresywnymi klejami rozpuszczalnikowymi. Inne metody to połączenia gwintowane, kołnierzowe oraz Netvitc System®. W przypadku zastosowania połączeń gwintowanych do uszczelniania należy stosować taśmę teflonową.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas