Instalacja antyprzymrozkowa

Zagrożenie przymrozkami

Wiosenne przymrozki mogą być przyczyną bardzo dotkliwych szkód, powodując zmrożenie pąków, kwiatów lub zawiązków owoców. Szczególnie narażone na nie są gatunki mało odporne i wcześnie kwitnące, jak morele, brzoskwinie, czereśnie, a wśród krzewów – porzeczki, agrest czy minikiwi. Czynnikiem, bardzo istotnie wpływającym na odporność roślin przed wiosennymi przymrozkami, jest ich faza rozwojowa. Niestety, zmieniający się klimat, ciepłe zimy oraz fale nagłego wiosennego ocieplenia, sprzyjają przyspieszeniu rozpoczęcia wegetacji. Sprawia to, że rośliny potencjalnie odporne na mróz i przymrozki, jak np. borówka amerykańska, mogą również zostać dotknięte skutkami wiosennych spadków temperatur.

Sposoby walki z przymrozkami

Ochrona przed przymrozkami przybiera formę bierną i czynną.

Formy bierne skupiają się głównie na:

 • zapewnieniu właściwej kondycji roślin na początku okresu wegetacyjnego,
 • akumulacji ciepła w glebie i poprawy przewodnictwa cieplnego poprzez jej właściwe uwilgotnienie,
 • ograniczaniu lub kierowaniu spływem mroźnego powietrza.

Formy czynne polegają na technicznym przeciwdziałaniu skutkom przymrozków głównie poprzez:

 • zamgławianie i zadymianie,
 • podgrzewanie,
 • wiatrowanie,
 • zraszanie,
 • metody kombinowane.

Za najskuteczniejszy sposób ochrony, uznaje się deszczowanie nadkoronowe.

System taki cechuje się skutecznością nawet do temperatury -8°C. Pozwala to skutecznie chronić rośliny, nawet w późnych fazach rozwojowych

Nadkoronowy system antyprzymrozkowy – mechanizm działania

Zamarzająca woda utrzymuje stałą temperaturę 0° Celsjusza. Aby zapewnić takie warunki, antyprzymrozkowe systemy nawadniające, muszą niezawodnie dostarczać odpowiednią ilość wody, aby nie dopuścić do całkowitego jej zamarznięcia. Z tego powodu zraszacze antyprzymrozkowe muszą spełniać szereg ściśle określonych warunków:

 • dostarczać kolejne dawki wody z określoną częstotliwością – czas pełnego obrotu zraszacza powinien zawierać się w przedziale 40-50 sekund,
 • charakteryzować się wysoką odpornością na podmuchy wiatru – opad wytwarzany przez zraszacze obrotowe jest mniej podatny na zakłócenia,
 • wykazywać się wysoką niezawodnością – osłonięte łożysko i sprężyna bijaka, zapobiega zamarznięciu zraszacza w trakcie pracy,
 • zapewniać wysoką równomierność opadu – CU min. 88%.

Planując nadkoronową instalację antyprzymrozkową, należy zapewnić źródło wody o odpowiednim wydatku.

Powiązane produkty: