System PP-H

Systemy ciśnieniowe PP-H

Polipropylen to termoplastyczne tworzywo sztuczne z grupy poliolefin o mniejszej od innych tworzyw gęstości. Stosowany do produkcji rur kształtek i armatury częściowo krystaliczny homopolimer PP-H oferuje doskonałe właściwości przy temperaturach pracy do 100°C, wysoką stabilność wymiarową oraz wytrzymałość mechaniczną w tym na ścieranie, Jest przy tym tworzywem obojętnym o wysokiej odporności chemicznej.

Cechy użytkowe

Wyroby z PP-H charakteryzują się doskonałą stabilnością wymiarową szczególnie w zakresie roboczym 10-80°C. W celu dodatkowej poprawy stabilności mogą być wzmacniane włóknem szklanym. Odporne na powstawanie pęknięć naprężeniowych, w temperaturze poniżej 0°C staja się podatne na uszkodzenia mechaniczne.

PP-H cechuje bardzo wysoka odporność chemiczna (może ulegać działaniu aromatycznych i chlorowanych węglowodorów). W temp 25°C jest jednak odporny na szereg agresywnych substancji takich jak: siarczek węgla, roztwór wodny aldehydu octowego, roztwór wodny fenolu, nitrobenzen, kwas siarkowy w stężeniu większym niż 96%, kwas nadchlorowy 70%, chlorohydryna siarczanowa, dichloroetan, dimetyloamina. Nadaje się do przesyłania wody do picia, ścieków komunalnych jest odporny na działanie roztworu glebowego.

Tabela odporności chemicznej

Odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe

Systemy rurowe wykonane z PP-H wykazują średnią odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy długotrwale wystawione na promieniowanie słoneczne mogą ulegać degradacji.  W takich sytuacjach należy stosować produkty z dodatkiem stabilizatorów UV. PP-H ciężko się pokrywa preparatami powłokotwórczymi z tego powodu nie jest to zalecana metoda ochrony

Obszary zastosowania

Elementy z PP-H wykorzystuje się do budowy linii technologicznych i instalacji transportujących pod ciśnieniem ciecze przemysłowe oraz wodę. Tworzywo może transportować wodę surową, pitną, demineralizowaną oraz może mieć kontakt z żywnością. Ponadto może być wykorzystywana do przesyłania skoncentrowanych kwasów i zasad. Nie zalecany do stosowania dla kwasów utleniających, halogenków i związków aromatycznych.

Najważniejsze właściwości:

  • zakres temperatur 0°C do 80°C (zalecane), z możliwością zastosowania do 100°C (wraz ze wzrostem temperatury spada wytrzymałość ciśnieniowa tworzywa)
  • dobra odporność chemiczna
  • wysoka odporność na korozję
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna, możliwość zbrojenia

Metody łączenia rur i kształtek z PP-H

Zgrzewanie doczołowe

Technika zgrzewania doczołowego przeznaczona jest przede wszystkim do łączenia rur i kształtek cechujących się dużymi średnicami. Procedura spajania opiera się na zwiększeniu temperatury czoła rury i kształtki, a następnie na zgrzaniu ich ze sobą poprzez docisk mechaniczny. Metoda ta pozwala na uzyskanie jednolitego złącza pomiędzy elementami.

Zgrzewanie mufowe

W tej metodzie wykorzystuje się zgrzewarkę z mufą oraz trzpieniem polifuzyjnym. Przeznaczone do połączenia ze sobą końcówki poszczególnych elementów podgrzewane są do właściwej temperatury, a następnie jedna część jest mechanicznie wciskana w drugą.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas