Filtracja automatyczna

Filtracja automatyczna (przez filtry samoczyszczące) to odpowiedź na zapotrzebowanie na wodę wysokiej jakości ze stałym dostępem oraz automatyzacji i bezobsługowości procesu nawadniania. Dzięki szeregowi cech, filtry automatyczne zdobywają szeroką popularność zarówno w produkcji szklarniowej, jak i uprawach pod osłonami, czy polowych. Filtrację automatyczną dzieli się na filtrację dyskową i sitową.

Dyskowa filtracja automatyczna Azud Helix Automatic

Samoczyszczące filtry dyskowe, to zespół filtrów wraz z elektrozaworami oraz jednostką sterującą. Dzięki specjalnej konstrukcji, w trakcie przepływu wstecznego, dyski filtra samoczynnie rozluźniają się, a cyrkulacyjny ruch wody dokładnie wypłukuje zgromadzone cząstki. Po zakończeniu płukania, dyski ponownie zaciskają się i filtr jest natychmiast gotowy do pracy.

Do najważniejszych zalet samoczyszczących filtrów dyskowych należy

 • czyszczenie automatyczne – bez konieczności kontroli i uciążliwego ręcznego czyszczenia dysków,
 • szybkość i niski pobór wody do płukania – możliwe czyszczenie w trakcie nawadniania bez spadku wydajności,
 • prostota działania,
 • różnorodność konstrukcji umożliwia zastosowanie w wymagających instalacjach, w tym do wód powierzchniowych czy recyrkulowanych,
 • możliwość zastąpienia uciążliwych w eksploatacji filtrów żwirowych,
 • kompaktowe wymiary i modułowa konstrukcja,
 • czyszczenie wodą i powietrzem* przyspiesza i poprawia efektywność płukania,
 • system Azud Helix – wydłuża okres między płukaniami i poprawia jakość filtracji,

*opcja

Zasada działania

Faza filtracji

Wpływając do filtra, woda napotyka na specjalne kierownice strumienia, powodujące ruch odśrodkowy i spiralny. Odsuwa on najcięższe cząsteczki od dysków oraz sprawia, że cały stos filtracyjny obciążony jest równomiernie. Poprzez odpowiednio rowkowane dyski, przeprowadzany jest proces dokładnej filtracji. Przekłada się to na mniejszą częstotliwość i intensywność prac konserwacyjnych, a co za tym idzie, oszczędność wody i energii.

Faza płukania

W fazie płukania wstecznego, przefiltrowana woda jest wprowadzana do filtra w przeciwnym kierunku, powodując rozluźnienie dysków i wypłukanie zanieczyszczeń. Zabrudzenia wyrzucane z dysków są odprowadzane przez kolektor popłuczyn. Przełączenie filtra w tryb filtracji, powoduje samoczynne ściśnięcie dysków. Płukanie jest kontrolowane przez sterownik i włącza się automatycznie, z częstotliwością ustawioną przez użytkownika, lub wg wskazań czujników. Płukanie filtrów odbywa się kolejno, podczas gdy reszta urządzeń pracuje w trybie filtracji, zasilając instalację.

 

Sitowa filtracja automatyczna Azud Luxon

Samoczyszczące filtry sitowe to kompaktowe filtry o dużych przepustowościach i powierzchni filtracji. Mogą pracować samodzielnie, np. przy nawadnianiu deszczującym czy obiegu wód chłodzących, lub stanowić pierwszy stopień w bardziej rozbudowanych układach uzdatniania wody. Dzięki szerokiemu wyborowi sit, służą zarówno do oczyszczania wód powierzchniowych, jak i filtracji procesowych.

Czyszczenie sita odbywa się bez przerywania procesu filtracji. Specjalna konstrukcja dysz, minimalizuje zużycie wody, spadek ciśnienia i wydajność filtracji w trakcie procesu czyszczenia.

Do najważniejszych zalet samoczyszczących filtrów sitowych należą:

 • maksymalny przepływ 564m3/h,
 • powierzchnia filtracji do 12000 cm2,
 • szeroki wybór sit ze stali nierdzewnej – 80-1000μm,
 • czyszczenie automatyczne,
 • szybkość i niski pobór wody do płukania – możliwe czyszczenie w trakcie filtracji, bez spadku wydajności,
 • prostota konstrukcji,
 • kompaktowe wymiary i modułowa konstrukcja,

Zasada działania

Faza filtracji

Surowa woda przepływa przez sito wstępne, zatrzymujące cząstki mogące utrudniać proces czyszczenia. W modelach pionowych, duże i ciężkie cząstki są oddzielane grawitacyjnie. Po wstępnym oczyszczeniu, woda przepływa w kierunku od wewnątrz przez właściwe sito filtracyjne, które zatrzymuje na swej powierzchni zanieczyszczenia. Nagromadzone osady zwiększają różnicę ciśnień między wlotem i wylotem filtra, co aktywuje cykl czyszczenia po osiągnięciu zadanej wartości.

Faza płukania

W fazie czyszczenia, otwarcie zaworu spustowego wyzwala szybki przepływ wody przez dysze głowicy czyszczącej. W wyniku różnicy ciśnień, na wlocie dysz powstaje siła zasysająca cząstki z powierzchni filtra. Spiralny ruch głowicy czyszczącej, powoduje dokładne wyczyszczenie całej powierzchni sita filtracyjnego.

Obszary zastosowania filtrów automatycznych

Filtracja automatyczna charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum zastosowań, szczególnie w zakładach, gdzie szczególnie ważny jest ciągły dostęp do wody wysokiej jakości. Wykorzystywane są powszechnie przy produkcji rolnej: w szklarniach, pieczarkarniach, w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, sortowniach warzyw i owoców, w kurnikach, oborach i chlewniach jako elementy stacji uzdatniania wody, w przemyśle celulozowym, w stacjach uzdatniania wody, czy dowolnej gałęzi przemysłu do oczyszczania wód procesowych.

Powiązane produkty: