Najczęstsze błędy przy klejeniu rur z PVC-U i PVC-C

Klejenie rur z PVC i innych tworzyw sztucznych jest stosunkowo proste, więc i okazji do pomyłek na szczęście nie ma zbyt wiele. Jednak trzeba do tego podejść z należytą starannością, by nie popełnić jednego z tych nieczęstych błędów.

Sprawdź również: Kleje do PVC-U, Kształtki PVC-U, Rury PVC-U

1. Krzywo przycięta rura

Przykład niestaranności, który może doprowadzić do nieszczelności. Krzywo przycięta rura wpływa na znaczne zmniejszenie się powierzchni klejonej, przez co połączenie może być nieszczelne.

2. Brak gratowania i fazowania rur

Częsty błąd przy łączeniu przyciętych elementów, wynikający najczęściej z niedbalstwa lub pośpiechu. Nieusunięte zadziory powstałe po ucięciu rury mogą spowodować zgarnięcie kleju przy wsuwaniu rury do złączki. Dlatego wewnętrzną krawędź przyciętej rury należy oczyścić za pomocą gratownika, a zewnętrzną należy sfazować pod kątem 15˚.

3. Nieużycie zmywacza

Na powierzchni rury mogą znajdować się różne zabrudzenia np. pozostałości smaru czy oleju. Nie zapomnij usunąć tego brudu za pomocą czystej szmatki namoczonej w zmywaczu do rur i kształtek np. Griffon Cleaner. W przeciwnym wypadku pozostałości zanieczyszczeń uniemożliwią wykonanie prawidłowego połączenia.

4. Użycie niewystarczającej ilości kleju

Należy pamiętać, że prawidłowo wykonane połączenie charakteryzuje się pojawieniem się cienkiego wałeczka kleju wokół rury (u nasady kształtki). Wałeczek ten najlepiej usunąć za pomocą miękkiego papieru. Jeśli wspomniany wałeczek się nie pojawił, oznacza to, że użyto niewystarczającej ilości kleju.

5. Stosowanie odpowiednich klejów przeznaczonych do konkretnego połączenia

Tylko dzięki zastosowaniu klei przeznaczonych do konkretnych materiałów (np. PCV-U) otrzymamy jednorodną strukturą złącza. Stosowanie uniwersalnych klejów nie gwarantuje powstania szczelnego połączenia.

6. Usunięcie wieczka z opakowania

Po wyrzucenia wieczka nie ma możliwości zamknięcia opakowania! Tymczasem korzystanie z kleju bez jego zamykania prowadzi do szybkiego wyparowania rozpuszczalników. To z kolei powoduje zmiany właściwości kleju, m.in. jego lepkości, czasu schnięcia czy mocy działania. Po wyparowaniu rozpuszczalników nie ma zatem gwarancji, że klej będzie działał prawidłowo.

7. Szybko, zanim wyschnie!

Na polskim rynku dostępne są różne kleje do łączenia elementów z tworzyw sztucznych. Pamiętaj, że jedne kleje służą do łączenia elementów o dużych średnicach (Uni100GT), drugie do tych o małych średnicach (Uni100), a jeszcze inne do połączeń węży elastycznych PVC-U (WDF-05). Zwróć na to uwagę przy zakupie, żeby wybrać właściwy klej.

8. Duża średnica? Nie wykonuj klejenia samodzielnie!

W przypadku rur o dużych średnicach (powyżej D-110 mm) zalecamy pracę w zespołach dwuosobowych. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której klej zaczyna schnąć na długo przed połączeniem elementów. Ważny jest również dobór odpowiedniej szerokości pędzla – duży pędzel do dużych średnic, a mały do tych mniejszych.