Rury PVC czy PCV?

PCV – czy stosowanie tego skrótu jest poprawne

Stosowany na szeroką skalę polichlorek winylu znany jest aż pod trzema nazwami, ale tylko dwie z nich są prawidłowe. Spośród używanych skrótów: PVC, PCW oraz PCV, poprawne są tylko dwa pierwsze. Ostatni – PCV – jest niepoprawny i formalnie nie istnieje.

Sprawdź również: Kształtki PVC-URury PVC-U

Kształtki PVC i PCW

Skrót od polichlorku winylu w języku polskim to PCW, a w angielskim PVC (od polivinyl chloride). Zatem PCW oraz PVC można stosować zamiennie, choć oczywiście w handlu międzynarodowym należy posługiwać się skrótem PVC.
PCV, choć jest skrótem błędnym, to jest równie popularny co PVC, a sprzedawcy przywykli do niego. Dlatego klient kupując np. kształtki PCV może mieć pewność, że otrzyma produkt z polichlorku winylu.

Polichlorek polichlorkowi nierówny

Tworzywo to dostępne jest w dwóch wersjach: PVC-U (twardej) oraz PVC-P (miękkiej).
Rury oraz kształtki do instalacji ciśnieniowych produkowane są z PVC-U. Natomiast z PVC-P wykonuje się dywaniki samochodowe, izolacje przewodów, wykładziny podłogowe czy opakowania foliowe.

PVC – odporny i ekonomiczny

Polichlorek winylu to materiał o licznych zaletach – jest odporny na korozje (wewnętrzną i zewnętrzną), chemikalia, oleje czy kwasy, a także na warunki atmosferyczne. Dodatkowo nie przewodzi prądu. To także materiał o wysokiej sztywności. Jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego; w porównaniu np. ze stalą jest tworzywem stosunkowo tanim. W czasach, kiedy świat tonie w śmieciach, PVC (PCW) docenia się też za to, że podlega recyklingowi.

Rury PVC i nie tylko

rury-pvc-budmech

Oprócz wspomnianych już rur i kształtek, z polichlorku winylu wykonuje się także płytki, wykładziny, węże techniczne, złączki ciśnieniowe. Na rynku dostępne są również okna PVC, odzież, butelki czy asortyment medyczny, np.: cewniki, dreny, strzykawki.