Klejenie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Klejenie to bardzo popularna metoda łączenia elementów przy budowie rurociągów technologicznych z tworzyw sztucznych. Do połączeń klejonych nadają się kształtki i rury z tworzyw takich jak nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), chlorowany polichlorek winylu (PVC-C) a także kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS).

Proces klejenia nie jest skomplikowany i nie wymaga dodatkowych urządzeń jak np. przy połączeniach zgrzewanych. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych detali, które mogą zdecydować o jakości wykonanego połączenia a co za tym idzie niezawodności i bezpieczeństwa całej instalacji.

Sprawdź również: Kleje do PVC-U, Kształtki PVC-U, Rury PVC-U

Kilka ważnych wskazówek przed przystąpieniem do klejenia:

  • Klejenie wykonuje się klejami jedno- lub dwuskładnikowymi w temperaturze otoczenia minimum +5˚C,
  • Przed oddaniem do eksploatacji przewody rurowe należy gruntownie przepłukać, aby usunąć istniejące jeszcze opary rozpuszczalników,
  • Klej przed zastosowaniem powinien zostać ogrzany do temperatury pokojowej,
  • Opakowanie kleju należy natychmiast zamknąć, żeby uniknąć strat rozpuszczalnika i zagęszczenia,
  • W razie tworzenia się na kleju zaschniętej powłoki, należy ją usunąć,
  • Klej zaschnięty na pędzlu usuwa się suchą bibułą,
  • Oczyszczone pędzle muszą być suche przed ponownym użyciem.

Krok 1 – fazowanie i oczyszczenie krawędzi rury

 

Po docięciu rury, za pomocą piły lub obcinaka do rur, należy dokładnie sfazować zewnętrzną krawędź rury a następnie oczyścić wewnętrzną krawędź za pomocą gratownika. Prawidłowo sfazowany i zaokrąglony koniec rury zagwarantuje, że warstwa użytego kleju nie zostanie zgarnięta w czasie wprowadzania rury do złączki.

Uwaga!

Tylko w przypadku dokładnego wykonania obu wspomnianych czynności możliwe jest uzyskanie optymalnego połączenia klejonego.

Krok 2 – oczyszczenie powierzchni przed klejeniem

Klejone powierzchnie czyli zewnętrzną rury i wewnętrzną kształtki, należy dokładnie oczyścić z z wszelkich zabrudzeń (pozostałości smaru, oleju lub brudu). Czyszczenie powinno zostać wykonane za pomocą czystej szmatki namoczonej w zmywaczu. Wyczyszczone powierzchnie należy pozostawić do wyschnięcia przed bezpośrednim naniesieniem kleju.

Uwaga!

Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia złącza klejonego o 50%.

Krok 3 – ostatnie przygotowanie przed klejeniem

 

Rury mogą posiadać woskowatą powierzchnię. Dla poprawnego połączenia niezbędne jest powtórzenie procesu oczyszczania aż powierzchnia stanie się wyraźnie matowa.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni klejonych elementów należy zaznaczyć odpowiednią pozycję złączki na rurze i na złączce. Zaznaczenie na rurze długości przygotowanego połączenia klejonego umożliwi sprawdzenie, po wprowadzeniu rury do złączki, czy została ona umieszczona na pełną głębokość.

Krok 4 – naniesienie kleju na łączone elementy

Nałóż klej odpowiednio dobranym do średnicy pędzlem. Zrób to szybko i równomiernie, od czterech do sześciu razy, dookoła na obu powierzchniach – grubsza warstwa na rurze, cieńsza na złączce. Przy klejeniu średnic powyżej D-110 mm zaleca się pracę w zespołach dwuosobowych, by uniknąć sytuacji, w której klej wysycha przed połączeniem elementów klejonych.

Krok 5 – złączenie klejonych elementów

Niezwłocznie połącz obie części przez wsunięcie i wykonanie obrotu o ok. 15˚, co sprzyja równomiernemu rozprowadzeniu kleju.

Prawidłowo wykonane połączenie charakteryzuje się pojawieniem się cienkiego “wałeczka” kleju wokół rury u nasady kształtki. Zaleca się jego szybkie usunięcie za pomocą miękkiego papieru lub szmatki. W ten sposób wykonane złącze będzie wyglądało estetycznie.

 

Sprawdź również: Najczęstsze błędy przy klejeniu rur z PVC-U i PVC-C