Mikrozraszanie rozsad pod osłonami z użyciem zraszacza Hadar 7110.

Styczeń to początek wzmożonych przygotowań do sezonu ogrodniczego. Już teraz rolnicy i sadownicy planują inwestycje, od których zależeć będzie wielkość i jakość plonów. Jednym z najważniejszych czynników determinujących prawidłowy wzrost roślin, jest odpowiednie nawodnienie. Woda jest niezbędnym elementem wszystkich podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych. Deficyt wody wpływa bezpośrednio na procesy fizjologiczne, co negatywnie przekłada się na wzrost i plonowanie roślin. Efektem może być ograniczenie nie tylko wielkości, ale także jakości plonu. W skrajnych przypadkach niedostatek wody powoduje drastyczny spadek wschodów roślin i przyjmowania się sadzonek, czego konsekwencją może być całkowita utrata plonu. Jakie działania z zakresu nawadniania należy podjąć, aby wyeliminować zagrożenie w uprawach rozsad pod osłonami?

Uprawy polowe a uprawy pod osłonami

Umieszczenie uprawy pod osłonami ogranicza szereg czynników, które są szkodliwe dla plonów i  kompletnie niezależne od inwestora. Uprawy polowe narażone są na deszcz, porywisty wiatr, grad, ekstremalne wahania temperatury, a także szkodniki i patogeny. Wewnątrz tunelu lub szklarni utrzymuje się mikroklimat, którym można sterować. Pozwala on na stworzenie warunków odpowiednich dla specyficznych cech gatunkowych danej uprawy.

Nawadnianie pod osłonami

W uprawach pod osłonami nawadnianie jest szczególnie ważnym zabiegiem, ponieważ jest jedynym źródłem wody dla roślin. System nawadniania pozwala na dowolne sterowanie częstotliwością dostarczania wody, dawkami wody, a przez to i wilgotnością podłoża. Mikroklimat stworzony w szklarni lub tunelu ma wpływ na wysokość parowania z powierzchni gleby, czyli ewaporację oraz roślin, czyli transpirację. Powstałe w ich wyniku ubytki wody można uzupełniać stosując różne systemy nawadniania. Rodzaj zastosowanego systemu nawadniającego musi być dopasowany do wymagań agrotechnicznych roślin, przy spełnieniu warunku oszczędnego gospodarowania wodą oraz energią.

Optymalizacja nawadniania rozsad pod osłonami

Nawadnianie jest niezbędne na każdym etapie produkcji, szczególnie podczas rozmnażania roślin, kiedy należy im stworzyć odpowiednie warunki wilgotności podłoża i powietrza. Specyfika etapu rozmnażania rozsad wymaga zastosowania odpowiedniego systemu nawadniającego. Od precyzji i jakości takiego systemu zależy dynamika ukorzeniania oraz procentowy udział pełnowartościowych sadzonek uzyskanych z danej uprawy. Odpowiedni do etapu rozmnażania rozsad system nawadniania musi charakteryzować się drobną kroplą i krótkim okresem zraszania oraz równomiernym pokryciem. Kluczowymi funkcjami, które muszą spełniać mikrozraszacze w nawadnianiu rozsad pod osłonami jest zraszanie i zamgławianie. Mikrozraszacze stosowane są do równomiernego zraszania podłoża, podczas gdy zamgławiacze odpowiadają za regulację wilgotności powietrza i obniżanie temperatury. Pod osłonami bardzo dobrze sprawdzają się mikrozraszacze Hadar 7110 spełniające obie te funkcje.

Zastosowanie Hadar 7110 w nawadnianiu rozsad

 

Niekwestionowaną zaletą Hadar 7110 jest ich funkcjonalna modułowa konstrukcja. Funkcja zraszacza lub zamgławiacza, a także dobór wielkości kropli, zależy od zastosowania odpowiedniej dyszy i wkładki. Dysza odpowiada za intensywność opadu, a wkładki za kształt emitowanej kropli. Pracujące w pozycji odwróconej mikrozraszacze zawieszone są na wężykach rozmieszczonych pod sklepieniem tunelu lub szklarni. Pracujący w pozycji odwróconej Hadar 7110 wymaga zastosowania wkładki „wirnik odwrócony”. Wypływający z dyszy strumień wody uderza o płaską powierzchnię wkładki emitując drobne krople, gwarantując efekt równomiernego zwilżania podłoża, niezwykle ważnego dla produkcji rozsad pod osłonami.

Zastosowanie wkładki zamgławiającej pozwala na uzyskanie bardzo drobnych kropli (o średnicy poniżej 60 mikronów), które potrafią utrzymać się w powietrzu bez opadania. Zamgławianie służy przede wszystkim do podniesienia wilgotności powietrza i obniżenia temperatury w obiekcie. W celu wyeliminowania efektu kapania wody po zamknięciu zaworów, należy zastosować antykapacze. Pozwalają one na ograniczenie strat wody i gwarantują jednoczesny start całego systemu. Obciążenie wężyków utrzymuje podwieszone zraszacze w pozycji pionowej.

Szczegółowe informacje dotyczące mikrozraszacza Hadar 7110 znajdują się TUTAJ.

Profesjonalny projekt instalacji nawadniającej

Ze względu na intensywne użytkowanie instalacji nawadniających, system należy wykonać z odpowiednio wytrzymałych rur i złączek. Z powodu dużych wymagań co do jakości wody, niezbędne jest wyposażenie w system filtracji. Kluczowa jest także rozstawa mikrozraszaczy Hadar 7110 pod sklepieniem tunelu, a nawet wysokość ich umieszczenia nad powierzchnią uprawy. Biorąc pod uwagę specyficzne wymagania roślin, koniecznym może okazać się dodatkowe zasilanie nawozami i system fertygacji.  Profesjonalna uprawa pod osłonami to poważna inwestycja i duże nakłady finansowe. Dotyczy to nie tylko samej konstrukcji i dedykowanych systemów wspomagających inwestycję, ale także samych roślin, które nierzadko są wymagające i cenne. Dlatego niezmiernie istotna jest integracja całości pod okiem wykwalifikowanych projektantów – mówi Andrzej Szerszeniewski, Inżynier ds. Projektów firmy Budmech.

Realizacje z wykorzystaniem mikrozraszaczy Hadar 7110

Inżynierowie Budmech pracują z rolnikami i sadownikami nad implementacją najnowszych rozwiązań indywidulanie dopasowując je do wymogów każdej uprawy. Zapraszamy do zapoznania się z zastosowaniem mikrozraszaczy Hadar 7110 w wybranych realizacjach.

Instalacja nawadniania z wykorzystaniem zraszaczy Hadar w uprawie sałaty i kapusty

PROJEKT: Instalacja nawadniania za pomocą podwieszanych zraszaczy Hadar.

Wykorzystano dyszę białą i wkładkę (H) Wirnik odwrócony. Montaż na wysokości 2.5 m nad gruntem i w rozstawie między zraszaczami 3 m. Poza podstawową funkcją nawadniania roślin, instalacja pełni funkcję systemu zwilżającego glebę przed kolejnymi nasadzeniami np. papryki . Takie wykorzystanie przynosi dużą oszczędność czasu.

Instalacja nawadniania w uprawie sałaty i kapusty oraz modernizacja systemu dozowania

PROJEKT: Instalacja nawadniania za pomocą zraszaczy Hadar w uprawie sałaty, kapusty. Etap uzdatniania wody. Modernizacja systemu dozowania.

W realizacji systemu mikrozraszania zastosowano dyszę białą, wirnik H oraz wkładkę odwróconą.

Instalacja nawadniania w uprawie kalafiora

PROJEKT: Instalacja nawadniania za pomocą podwieszanych zraszaczy Hadar w uprawie kalafiora, a w kolejnym cyklu – kapusty.

Wykorzystując doświadczenie z wcześniejszymi podobnymi obiektami, zaproponowaliśmy rozwiązanie o dużej równomierności, jednocześnie znacząco zmniejszając koszt inwestycji – zastosowano jedną linię zraszającą na tunel/blok tunelu. Wykorzystano dyszę białą i wkładkę (H) wirnik odwrócony zamontowany na wysokości powyżej 2.8m nad gruntem i w rozstawie między zraszaczami 3 m- wysokość podwieszenia miała kluczowe znaczenie ze względu na znaczącą szerokość bloku – 9m.

Nawadnianie uprawy papryki

PROJEKT: Modernizacja systemu nawadniania papryki.

Hadar 7110 krokiem do obfitych plonów

Nawadnianie mikrozraszaczami pod osłonami stosujemy w celu zapewnienia roślinom niezbędnej ilości wody do optymalizacji ich wzrostu lub plonowania. Źle zaprojektowany system nawadniania może łatwo doprowadzić do niekorzystnego dla roślin uwilgotnienia podłoża, co w efekcie prowadzi do obniżenia jakości handlowej lub nawet utraty całego plonu. Mikrozraszacze Hadar 7110 należą do podstawowych urządzeń wspierających nawadnianie upraw, przede wszystkim upraw pod osłonami. Ich właściwe zastosowanie przy uprawie rozsad może okazać się kluczem do obfitych plonów i powodzenia inwestycji. Stworzony przez firmę NaanDanJain system mikronawadniania oparty na zraszaczach Hadar 7110, umożliwia efektywne i ekonomiczne nawadnianie w szklarniach i tunelach, zapewniające bezpieczną eksploatację i oszczędność kosztów pracy – podkreśla przedstawiciel firmy NaanDanJain w Polsce, producenta mikrozraszaczy Hadar 7110.

Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować instalację mikrozraszającą dla Twoich upraw pod osłonami, skontaktuj się z naszym Ekspertem.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas