Instalacja nawodnieniowa z wykorzystaniem zraszaczy Hadar w uprawie sałaty i kapusty

INWESTOR: Drabik Dariusz

PROJEKT: Instalacja nawodnieniowa za pomocą podwieszanych zraszaczy Hadar w uprawie sałaty, kapusty

ZAKRES PRAC: Założenia projektowe dla zraszania w uprawie tunelowej, dostawa materiałów i weryfikacja poprawności działania systemu.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: Hadar 7110

GENERALNY WYKONAWCA/ DOSTAWCA: Inwestor samodzielnie wykonywał instalację / Dostawca materiałów: Budmech

Wykorzystując doświadczenie z wcześniejszymi podobnymi obiektami, zaproponowaliśmy rozwiązanie o dużej równomierności, jednocześnie znacząco zmniejszając koszt inwestycji – zastosowano jedną linię zraszającą na tunel/blok tunelu.

Wykorzystano dyszę białą i wkładkę (H) Wirnik odwrócony. Montaż na wysokości 2.5 m nad gruntem i w rozstawie między zraszaczami 3 m. Poza podstawową funkcją nawadniania roślin, instalacja pełni funkcję systemu zwilżającego glebę przed kolejnymi nasadzeniami np. papryki . Takie wykorzystanie przynosi dużą oszczędność czasu.