NaanDanJain – każda kropla prowadzi do plonów

Czy możliwe są niezawodne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rolników systemy nawadniania, które nie tylko poprawiają jakość i wydajność plonów, ale też wspierają ideę zrównoważonego rozwoju? Dla NaanDanJain to nie możliwość, a misja i obietnica, którą wypełniają już od 80 lat.

Zrównoważony rozwój

Wzrost populacji, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na żywność i zasoby wodne to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Promując ideę zrównoważonego rozwoju, NaanDanJain stale angażuje się w ochronę i poprawę stanu środowiska. Zgodnie z misją firmy, jej działania mają na celu zapewnienie zwiększonej produktywności w przeliczeniu na jednostkę zasobów. Misji tej towarzyszy hasło: „każda kropla prowadzi do plonów”.

Światowy kryzys wodny trwa od lat 70. XX wieku powodując ogromne straty upraw rolnych z powodu niewystarczających zasobów do nawadniania. Deficyt siły roboczej dodatkowo pogłębia kryzys, powodując wyższe koszty zatrudnienia. Czynniki te wpływają na zawyżone koszty uprawy, wzrost cen żywności i niestabilność podaży – alarmuje Sudhakar Maddila, CEO NaanDanJain. Rozwiązanie to wdrażanie najnowocześniejszych technologii nad którymi pracuje firma.

Gleba, woda i plony

Gleba, woda i plony to trzy główne czynniki wpływające na planowanie upraw. Im dokładniejsze informacje o tych parametrach, tym dokładniejszy będzie proces podejmowania decyzji i dobór właściwych rozwiązań nawadniania.

Naszym celem jest, aby każdy rolnik otrzymał instalację nawadniania, która będzie rzeczywiście odzwierciedlać jego zapotrzebowanie. Dzięki temu, nauczy się prawidłowo nawadniać zgodnie z wymaganiami roślin i zdolnością gleby do zatrzymywania wody, co przełoży się na wyższe plony i – co ważne – na szybszy zwrot kosztów inwestycji– mówi Hagai Segev, Global Department of Irrigation Projects.

800 hektarów ziemi do testów

Żeby sprostać wyzwaniom, które NDJ stawia sam przed sobą, swoje rozwiązania testuje na ponad 800 hektarach własnych upraw. Pozwala to nie tylko na bezpośrednie testy produktów, ale też całych programów uprawowych (nawadniania, nawożenia, ochrony). Wdrażane przez NaanDanJain technologie nawadniania są zgodne z normami jakości i inżynierii ISO 9001:2015. Rozwiązania firmy opierają się na rozległym know-how wypracowanym na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez zespół ekspertów rolniczych, inżynierów projektantów i techników.

80 lat doświadczenia NaanDanJain

Od początku istnienia firmy, NaanDanJain skupia się na poszukiwaniu nowych i rozwoju istniejących rozwiązań. Krokami milowymi było wdrożenie do produkcji zraszaczy młoteczkowych w roku 1949 i zastosowanie w nich pierwszych elementów z tworzyw sztucznych w 1957. Od tego czasu Naan intensywnie rozwija swoje produkty, jednocześnie szkoląc i wspierając rolników w zakresie ich stosowania:

 • W 1964 Naan wprowadza na rynek swój pierwszy kroplownik, w 1967 patentuje pierwszy kroplownik z labiryntem i turbulentnym przepływem,
 • 1968 przynosi wprowadzenie, z powodzeniem używanego do dziś, zraszacza 501. Dwa lata później, w 1970, pojawia się zraszacz 710, prekursor mikrozraszacza Hadar 7110. Wraz z wprowadzeniem zraszacza 710 następuje przejście do nawadniania stacjonarnego,
 • 1975 Naan, wprowadza na rynek zraszacze młoteczkowe wykonane w większości z tworzywa sztucznego,
 • 1977 to wprowadzenie na rynek kroplowników i linii kroplujących TIF. Oprócz rozwoju produktów, firma koncentruje się na wsparciu i szkoleniu rolników „w terenie”,
 • 1981 to pierwsze na rynku linie ze zintegrowanymi kroplownikami i kompensacją ciśnienia NaanPC,
 • 1989 debiutują linie kroplujące z płaskim kroplownikiem,
 • 1990 to powstanie zraszacza 5022, do dziś stanowiącego wzorzec zraszacza młoteczkowego z tworzywa,
 • 2001 Naan łączy się z Dan Sprinklers – powstaje NaanDan, który rozwija i poszerza ofertę  w obszarze mikronawadniania,
 • 2004 premiera zraszaczy Opal,
 • 2005 na rynku pojawiają się płaskie kroplowniki AmnonDrip z kompensacją ciśnienia, antykapaczem i antysyfonem,
 • 2007 Fuzja NaanDan i Jain Irrigation.

Połączenie silnych podmiotów o globalnym zasięgu – NaanDan z Izraela i Jain Irrigation systems LTD z Indii – o wielokulturowych doświadczeniach i zaawansowanej działalności badawczo – rozwojowej, pozwoliło na wzmocnienie działań sprzedażowych i marketingowych.

NaanDanJain – kompleksowe działania i nowe technologie 

NaanDanJain oferuje kompleksowe wsparcie projektów dowolnej wielkości na całym świecie. Obejmuje ono cały cykl – od wczesnych etapów planowania do ostatecznego przekazania instalacji klientowi, a także wsparcie po zakończeniu projektu. W ramach takiej usługi, projektanci zaczynają od opracowania studium wykonalności w celu zbadania opłacalności projektu. W kolejnych etapach projektują i instalują systemy pod nadzorem wyspecjalizowanych techników, szkolą rolników oraz świadczą usługi serwisowe po zakończeniu prac.

NaanDanJain wierzy, że przyszłość rolnictwa leży w technologii, dlatego wprowadza innowacyjne rozwiązania, które tworzy we współpracy z rolnikami i specjalistami z 126 krajów na świecie. Efektem tej pracy jest między innymi JainLogic, specjalistyczne oprogramowanie, spełniające wymagania rolnictwa precyzyjnego. Daje ono możliwość zarządzania i obserwowania sytuacji na produkcji z poziomu komputera czy smartphone’a. Z kolei NaanCat to narzędzie do projektowania instalacji, udostępniające pełną gamę urządzeń niezbędnych przy wyborze optymalnego rozwiązania. Nie sposób nie wspomnieć o Spark System, który jest wkładem firmy w Zieloną Energię. System wspomaga czyszczenie i chłodzenie paneli fotowoltaicznych, które wpisały się już na stałe w krajobraz gospodarstw rolnych. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie podejście firmy wyrażone hasłem Małe Idee, Wielkie rewolucje.

Firma NaanDanJain jest mocno zaangażowana społecznie i aktywnie angażuje się w wiele programów edukacyjnych. Niezależnie od tego, czy działa lokalnie, czy globalnie, NaanDanJain działa zgodnie z ideą “Zostawmy świat lepszym niż go zastaliśmy”.