Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej w gminie Wisznia Mała

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej.

PROJEKT: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej w gminie Wisznia Mała.

ZAKRES PRAC: Filtracja ścieków oczyszczonych na potrzeby procesów technologicznych.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ROZWIĄZANIA: Filtr Azud Helix Automatic 203, filtry Azud Spiral Clean.

WYKONAWCA/ DOSTAWCA: FPHU Ekotech Sp.J./ Budmech.

OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIĄZANIA: W ciągu technologicznym oczyszczalni przewidziano obieg zamknięty i wykorzystanie oczyszczonych ścieków na potrzeby sitopiaskowników oraz prasy osadu. Zastosowano dwustopniową filtrację:

1 –  dwa filtry półautomatyczne Azud Spiral Clean 200μm

Napływ ścieków na filtry półautomatyczne odbywa się grawitacyjnie po czym, po przefiltrowaniu trafiają do zbiornika zapasowego. Ze względu na niskie ciśnienie napływu, niewystarczające do płukania filtrów, zastosowano płukanie wodą obcą doprowadzoną dodatkowym przyłączem.

2 – zestaw automatycznych filtrów dyskowych Azud Helix Automatic 203

Ścieki ze zbiornika zapasowego pompowane są wielostopniowym układem pompowym przez zespół automatycznych filtrów dyskowych. Filtry pracują w trybie ciągłym – płukanie odbywa się w trakcie pracy układu; filtry zostały dobrane tak, aby płukanie nie powodowało spadku przepływu do zasilanych urządzeń. Płukanie filtrów aktywowane jest manometrem różnicowym odczytującym spadek ciśnienia przed i za filtrami lub, jeśli różnica przyrasta powoli, co 96h co zapobiega kolmatacji stosów filtracyjnych. Nad całością pracy czuwa sterownik elektroniczny.

 

Jeśli poszukujesz niezawodnych urządzeń zapewniających wydajną filtrację skontaktuj się z naszym Kierownikiem Produktu Systemy Nawadniania, Wiktorem Grabowskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas