Czy kształt ma znaczenie, czyli dlaczego filtr jest skośny

Czasem oczywiste zagadnienia przestają być oczywiste, gdy przestaje się o nich mówić. Nie inaczej jest z filtrami do wody. Ich właściwości użytkowe zredukowane są często do oznaczonego strzałką kierunku przepływu i rozmiaru, pojmowanego jako przepływ nominalny Q[m3*h-1]. Jednak jedną z ważniejszych z punktu widzenia montażu i eksploatacji, a pomijanych przez instalatorów właściwości filtrów, jest ich kształt.

Kształt filtrów

Bez względu na to czy bierzemy pod uwagę filtry dyskowe czy siatkowe, na rynku dostępne są:

  • Filtry proste, w których oś elementu filtrującego jest prostopadła do przyłączy. Dzięki dodatkowemu króćcowi przyłączeniowemu wiele modeli może pracować „kątowo”. Filtry proste charakteryzują się zwykle dużymi przepustowościami oraz przyłączami 2” i więcej.
  • Filtry skośne, w których oś elementu filtrującego znajduje się pod kątem innym niż 90°. Filtry skośne oferują bardzo szeroki zakres przepływów i przyłączy, od ¾” do dn 200 w dużych filtrach metalowych.

Każdy filtr posiada określony kierunek przepływu, który jest oznaczony strzałką na obudowie. W zależności od rodzaju filtra (dyskowy czy siatkowy), kierunek przepływu jest zgodny lub przeciwny do jego skosu. Skos dodatni lub ujemny wymusza orientację i umiejscowienie filtra w instalacji.  Wpływa to na jego dalszą eksploatację szczególnie w trakcie czyszczenia.

Dlaczego filtr jest skośny

Zgodnie z zaleceniami producentów filtry powinny być skierowane kopułą w kierunku ziemi.  Taka orientacja ogranicza ryzyko zanieczyszczenia instalacji za filtrem podczas jego czyszczenia. Po otwarciu obudowy i wyjęciu stosu lub siatki filtracyjnej, zanieczyszczenia mogą swobodnie wypłynąć na zewnątrz pod wpływem siły grawitacji. Możliwe jest też wypłukanie wnętrza filtra wodą, bez ryzyka spłynięcia zabrudzeń do środka. Dodatkowo w takim położeniu kopuła filtra działa jak osadnik, w którym zbierają się największe zanieczyszczenia. Aby je usunąć, wystarczy otworzyć korek spustowy.

Kopuła filtra działa jak osadnik

W przypadku filtrów prostych, takie ustawienie filtra możliwe jest jedynie w przypadku montażu ich na rurociągach poziomych. Z tego powodu najczęściej są to duże filtry stosowane jako główne – chroniące całą instalację lub sekcyjne – zabezpieczające elektrozawory w instalacjach o dużych przepływach.

Filtry skośne mogą być umieszczone zarówno na rurociągach poziomych, jak i pionowych. Należy jednak zwrócić uwagę na kierunek przepływu względem skosu. Filtry siatkowe mocowane na rurociągach pionowych będą pracować „pod górę”, filtry dyskowe „w dół”.

Optymalna orientacja filtrów AZUD Modular

Co zrobić gdy nie można zainstalować filtrów w optymalnym położeniu

Im filtrowana woda jest brudniejsza, tym większe jest ryzyko zanieczyszczenia instalacji podczas czyszczenia filtra, przez co tym ważniejsze jest właściwe jego ustawienie. Nie zawsze jest to jednak możliwe i czasem filtr musi pracować w pozycji odwróconej.  Nie niesie to dużego zagrożenia, gdy woda pochodzi z wodociągu, „czystej” studni lub filtr jest kolejnym stopniem filtracji, np. zabezpieczającym elektrozawory. W przypadku jednak gdy filtrujemy wodę z dużą ilością zawiesiny, aby uniknąć wtórnego zanieczyszczenia instalacji, należy:

  • wypłukać filtr przez korek spustowy,
  • gdy filtry zamocowane są śrubunkami, można odłączyć instalację za filtrem lub zdemontować filtr do czyszczenia,
  • bez względu na orientację filtra po każdym jego czyszczeniu należy dokładnie przepłukać instalację przez najbliższy hydrant lub punkt poboru wody.

Właściwe ustawienie filtra jest szczególnie ważne przy wodzie niskiej jakości np. przy poborze 
wód powierzchniowych. Po wyjęciu stosu filtracyjnego zanieczyszczenia swobodnie wypływają na zewnątrz.

Choć filtry do wody wydają się być i są produktami nieskomplikowanymi, to warto pamiętać o tym, że ich konstrukcja jest efektem wieloletnich doświadczeń. Chcąc wykorzystać w pełni ich możliwości pamiętajmy, że kształt ma znaczenie. Ułatwimy sobie późniejszą eksploatację całego sytemu nawadniania.