Azud – naszą przewagą jest wiedza

Południowo-wschodnia Hiszpania to jeden z najbardziej suchych regionów Europy. To właśnie tam, w latach osiemdziesiątych, powstała firma AZUD, której misją – nieprzypadkowo – stała się „Kultura wody”. Dziś AZUD opracowuje technologie nawadniania, filtracji i uzdatniania wody dla sektora rolniczego, przemysłowego, komunalnego i humanitarnego, z obecnością w ponad 150 krajach. W Polsce, produkty AZUD oferuje firma Budmech.

Na początek – rewolucja

Problem niedoboru wody, nieustannie dominujący wizję biznesową firmy, doprowadził do swoistej rewolucji, jaką było pojawienie się technologii nawadniania kropelkowego w sektorze rolniczym. Bezprecedensowa oszczędność wody i nawozów, przy znacznym zwiększeniu plonów, wyznaczyły ścieżkę rozwoju firmy. Specjalizacja w systemach nawadniania kropelkowego, postawiła przed firmą nowe wyzwania – rozwój wydajnych technologii filtracji oraz opracowanie systemów uzdatniania wody. Pierwsze, miały na celu ochronę systemów nawadniających. Prace nad drugimi, podyktowane były wymaganiami dotyczącymi jakości wody dla każdego rodzaju upraw. Uważam, że naszą wartością wyróżniającą jest wiedza. Posiadamy nie tylko wiedzę o produkcie, ale także o zastosowaniach, w których wykorzystywana jest nasza technologia – mówi Tomás Pérez Olivares, Dyrektor Generalny AZUD.

Innowacja = DNA

Innowacje i rozwój technologiczny, od zawsze były wpisane w DNA firmy. Od samego początku istnienia, AZUD angażował się w badania naukowe, we współpracy z organizacjami i ośrodkami badawczymi, w zakresie nowych rozwiązań. Projekty te przyczyniły się nie tylko do tworzenia wysokowydajnych i zaawansowanych technologicznie produktów, ale także do ciągłego doskonalenia tych istniejących. W oparciu o rozwój wielu własnych patentów oraz ciągłe udoskonalenia techniczne, priorytetem stały się projekty z obszaru B+R+I.  Przy opracowywaniu nowych produktów uważamy, że innowacyjność nie jest zaletą, ale podstawowym warunkiem – podkreśla Tomás Pérez Olivares, Dyrektor Generalny AZUD.

Zaangażowanie społeczne

AZUD, jako jedna z pierwszych firm w branży, wprowadziła system zarządzania środowiskowego, certyfikowany zgodnie z normą ISO 14002. Ponadto, firma corocznie inwestuje w działania sprzyjające środowisku oraz promujące prawidłową gospodarkę odpadami i recykling. Prowadzi także autorskie programy szkoleniowe, jak np. Projekt ITER, wspierający edukację najmłodszych w celu poprawy jakości ich życia.

Prognozy grozy

80% wody pitnej, wykorzystywanej przez człowieka na naszej planecie, jest obecnie wykorzystywane w rolnictwie, a – wg. badań przeprowadzonych przez specjalistów AZUD – do 2050 r. zapotrzebowanie wzrośnie dwukrotnie. To właśnie takie prognozy motywują firmę do inicjowania zmian w sposobie, w jaki myślimy i praktykujemy rolnictwo – zaznacza Tomás Pérez Olivares. Celem firmy jest dostarczenie narzędzi do transformacji, która ma odpowiedzieć na potrzebę globalnego zaopatrzenia w żywność.

Nawadnianie kroplowe

W sektorze rolniczym, niedobory wody, koszty produkcji i maksymalizacja wydajności, to podstawowe problemy z jakimi boryka się każda intensywna uprawa. Odpowiedzią na nie, stało się stworzenie i udoskonalanie technologii nawadniania precyzyjnego, które wymaga specjalistycznych zastosowań. Wśród nich, należy wymienić linie kroplujące (m. in.: AZUD PREMIER PC, AZUD GENIUN ,AZUD PRO, AZUD PREMIER AC AS) oraz taśmy kroplujące (AZUD SEDAN). Taśmy i linie gwarantują precyzję nawadniania, a także minimalizują straty wody w wyniku parowania, optymalizując dawkowanie wody. Dzięki innowacjom i pracom badawczo – rozwojowym, poziom oszczędności wody z zastosowaniem nawadniania precyzyjnego plasuje się na poziomie 20 – 30%.

Filtracja, fertygacja, odsalanie

azud-automatic-filters

Ważną rolę w sektorze rolniczym, odgrywają także stworzone przez inżynierów AZUD systemy filtracyjne, będące niezbędnym elementem każdej instalacji nawodnieniowej. Filtry siatkowe i dyskowe, w tym AZUD Helix®, służą do usuwania zawiesin zawartych w wodach podziemnych oraz ochrony systemu nawadniania przed wtórnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w rurociągach. Rozwinięciem filtrów mechanicznych, są półautomatyczne siatkowe filtry AZUD SPRAL CLEAN oraz dyskowa filtracja automatyczna AZUD Helix Automatic®, zapewniające ciągłość dostaw wody. Ważnymi elementami instalacji nawodnieniowych, projektowanych przez inżynierów AZUD. Jednak także systemy fertygacji, do automatycznego dawkowania nawozów wraz z wodą do nawadniania oraz systemy odsalania, zapewniające odpowiednią jakość wody.

Rozwiązania dla przemysłu

W sektorze przemysłowym dostępność i koszt wody procesowej, a także dopuszczalne parametry dotyczące jakości ścieków przemysłowych. Wskazują one na dwa wyraźne trendy: większe wymagania dotyczące jakości wody procesowej oraz wdrażanie systemów ponownego wykorzystania wody. W tym obszarze firma AZUD, jest na arenie międzynarodowej coraz częściej uznawana za wzorcowego dostawcę technologii do samooczyszczających się systemów filtracyjnych i stacji uzdatniania wody do różnych zastosowań przemysłowych, takich jak: wieże chłodnicze i systemy wymiany ciepła, wody zasilające i technologiczne, ochrona membran, systemy recyrkulacji itp.

Stacje uzdatniania wody

AZUD wyspecjalizował się w rozwoju kontenerowych stacji uzdatniania wody, zarówno w sektorze komunalnym, jak i humanitarnym – dla małych gmin, odizolowanych społeczności czy działań w sytuacjach kryzysowych. Autonomiczne stacje uzdatniania wody, były dużym wyzwaniem technologicznym. Stworzone przez inżynierów AZUD kompaktowe instalacje, zasilane przez zintegrowane panele fotowoltaiczne, gwarantują dostawę wody pitnej z dowolnego źródła wody.

Marka AZUD synonimem gwarancji

Zdaniem Dyrektora Generalnego firmy, to ludzie firmy sprawiają, że AZUD może być marką o uznanym międzynarodowym prestiżu. Zespół AZUD składa się z ponad 500 osób na pięciu kontynentach, posługujących się ponad 14 językami. Ta dynamika i wielokulturowość daje nam elastyczność w dotarciu do dowolnego rynku i oferowaniu dostosowanych rozwiązań opartych na znajomości lokalnych problemów. Posiadamy wysoce wyspecjalizowany zespół profesjonalistów, którzy są w stanie odpowiedzieć na wszelkie potrzeby techniczne, handlowe lub zarządcze – podsumowuje Tomás Pérez Olivares, Dyrektor Generalny AZUD.

Na podstawie materiałów firmy AZUD.