Kompleks budynków biurowych “Spark” Warszawa (budynek C)

INWESTYCJA: Kompleks budynków biurowych “Spark” Warszawa, ul. Wolska

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Izolacja stropu nad garażem podziemnym, hydroizolacje części nadziemnych, hydroizolacja płyty fundamentowej w obrębie ścian szczelinowych + ścian fundamentowych na szalunku traconym.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: Fosroc Proofex 3000 (1500 m2)