Hydroizolacja fundamentów i części podziemnych

Hydroizolacje fundamentów

Izolacja przeciwwodna fundamentów

Na części podziemne budowli składają się płyty i ściany fundamentowe. Izolacja przeciwwodna tych elementów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budowli. Chroni ona konstrukcję przed szkodliwym działaniem wody w postaci korozji stali i betonu (karbonatyzacja) oraz zapobiega dostawaniu się wody gruntowej do wnętrz budowli.

Dobierając właściwą technologię analizujemy przede wszystkim warunki wodno-gruntowe, sposób posadowienia budynku oraz jego rozwiązania konstrukcyjne.

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania przystosowane są do trudnych warunków wodno-gruntowych spełniając wytyczne normy EN 13967EN 1928 dla izolacji typu ciężkiego. W zależności od stopnia trudności warunków oraz budżetu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie dysponując technologiami różnych producentów.

Zastosowanie systemów FOSROC w hydroizolacji fundamentów

Dobór rozwiązań oparty na systemach Fosroc ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia i utrzymania trwałości konstrukcji oraz zapewnienia wewnętrznej ochrony przed wodą, gazami i innymi zanieczyszczeniami konstrukcji podziemnych. Rozwiązania Fosroc pozwalają na nowoczesne, zintegrowane projektowanie i wznoszenie konstrukcji obejmując trzy obszary:

  • projektowanie rozwiązań dla ochrony konstrukcji, bazujące na podstawowych normach konstrukcyjnych ENEurokodach,
  • projektowanie bazujące na trwałość i odporności konstrukcji na wpływy środowiskowe (z zewnątrz),
  • projektowanie środowiskowe obejmujące ocenę i minimalizację wpływu konstrukcji na środowisko w całym okresie użytkowania, (ekologia, rozwiązanie przyjazne środowisku z uwagi na zabezpieczenie konstrukcji przed wypływowi cieczy na zewnątrz – patrz zbiornik na gaz czy ropę).