Hydroizolacja fundamentów i części podziemnych

Hydroizolacje fundamentów

Izolacja przeciwwodna fundamentów

Na części podziemne budowli składają się płyty i ściany fundamentowe. Izolacja przeciwwodna tych elementów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budowli. Chroni ona konstrukcję przed szkodliwym działaniem wody w postaci korozji stali i betonu (karbonatyzacja) oraz zapobiega dostawaniu się wody gruntowej do wnętrz budowli.

Dobierając właściwą technologię analizujemy przede wszystkim warunki wodno-gruntowe, sposób posadowienia budynku oraz jego rozwiązania konstrukcyjne.

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania przystosowane są do trudnych warunków wodno-gruntowych spełniając wytyczne normy EN 13967EN 1928 dla izolacji typu ciężkiego. W zależności od stopnia trudności warunków oraz budżetu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie dysponując technologiami różnych producentów.

Zastosowanie systemów FOSROC w hydroizolacji fundamentów

Dobór rozwiązań oparty na systemach Fosroc ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia i utrzymania trwałości konstrukcji oraz zapewnienia wewnętrznej ochrony przed wodą, gazami i innymi zanieczyszczeniami konstrukcji podziemnych. Rozwiązania Fosroc pozwalają na nowoczesne, zintegrowane projektowanie i wznoszenie konstrukcji obejmując trzy obszary:

 • projektowanie rozwiązań dla ochrony konstrukcji, bazujące na podstawowych normach konstrukcyjnych ENEurokodach,
 • projektowanie bazujące na trwałość i odporności konstrukcji na wpływy środowiskowe (z zewnątrz),
 • projektowanie środowiskowe obejmujące ocenę i minimalizację wpływu konstrukcji na środowisko w całym okresie użytkowania, (ekologia, rozwiązanie przyjazne środowisku z uwagi na zabezpieczenie konstrukcji przed wypływowi cieczy na zewnątrz – patrz zbiornik na gaz czy ropę).

Kiedy izolacje przeciwwodne?

Hydroizolacja fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy. Izolację przeciwwodną stosuje się w przypadku obiektów posadowionych:

 • na gruntach nieprzepuszczalnych, takich jak: glina, piaski gliniaste i iły,
 • w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych ulega okresowym wahaniom,
 • w miejscach, gdzie poziom wody gruntowej sięga powyżej fundamentów.

Izolację przeciwwodną typu ciężkiego wykonuje się w celu zabezpieczenia budynku przed wodą naporową, która wywiera stałe ciśnienie hydrostatyczne na konstrukcję.

Czy hydroizolacja fundamentu jest potrzebna?

Izolacja przeciwwodna fundamentów zabezpiecza budynek przed szkodliwym działaniem wody. Nadmierna wilgoć prowadzi do korozji stali i betonu (karbonatyzacja) oraz niszczenia konstrukcji. Ponadto hydroizolacja zapobiega dostawaniu się wody gruntowej do wnętrza obiektu, co w konsekwencji chroni przed obniżeniem termoizolacyjności ścian oraz rozwojem mikroorganizmów na ich powierzchni.

Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych

Materiały stosowane do wykonania hydroizolacji fundamentów muszą cechować się wysoką jakością i odpowiednimi parametrami technicznymi, aby gwarantowały trwałość ochrony konstrukcji przed wilgocią. Nasza oferta obejmuje zróżnicowany asortyment produktów do izolacji przeciwwodnej od cenionych w branży producentów.

Najczęściej do hydroizolacji fundamentów i ścian fundamentowych wykorzystywane są:

 • preparaty polimerowo-bitumiczne w postaci roztworów, emulsji, past, lepików i mas,
 • materiały cementowe wzbogacone wypełniaczami i modyfikatorami oraz polimerami zapewniającymi wodoszczelność – szlamy uszczelniające,
 • papy termozgrzewalne polimerowo-asfaltowe,
 • membrany bitumiczne.

Izolacja pozioma czy izolacja pionowa?

Prawidłowo wykonana hydroizolacja fundamentów wymaga zastosowania obowiązkowej izolacji poziomej, która pełni kluczową rolę w zabezpieczeniu konstrukcji przed działaniem wilgoci. Uzupełnienie stanowi izolacja pionowa chroniąca ściany fundamentowe przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu przez mury.

Izolację pionową wykonuje się w przypadku, gdy:

 • ściany fundamentowe zbudowane są z materiału, który charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością, np. cegła ceramiczna, beton komórkowy,
 • w wodach gruntowych obecne są substancje mogące powodować korozję biologiczną betonu, np. kwasy hummusowe.

Hydroizolacja fundamentów krok po kroku

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji fundamentów jest kluczowe, ponieważ popełnione błędy są w praktyce trudne do naprawienia i powodują poważne konsekwencje. Wybór właściwego rodzaju izolacji zależy od warunków wodno-gruntowych, które decydują również o układzie i grubości warstwy zabezpieczającej.

Ogólny schemat prac wygląda następująco:

 • przygotowanie fundamentu i ściany fundamentowej,
 • izolacja pozioma fundamentów – materiały izolacyjne umieszcza się między ławami fundamentowymi a ścianami fundamentowymi oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian domu,
 • gruntowanie ścian fundamentowych,
 • izolacja bitumiczna – przynajmniej 2 warstwy,
 • ocieplanie płytami styropianowymi o odpowiednich parametrach technicznych,
 • warstwa wykończeniowa.
[Liczba ocen: 3 Średnia: 5]