Zespół Szkół w Mrokowie

Tarkett Rekord 43

  • stały pobyt ludzi
  • wysoka intensywność użytkowania
  • antypoślizgowość
  • odporność na działanie mikroorganizmów
  • łatwość konserwacji