Wykładzina wielowarstwowa PVC w placówce szkolnej

INWESTYCJA: Zespół Szkół w Mrokowie

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Ułożenie wykładziny w salach i na korytarzach placówki szkolnej

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: Heterogeniczna wykładzina PVC z powłoką TopClean, Tarkett Rekord 43