Zbieracz wody deszczowej – Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?

Temat niedoborów wody i przykłady jej marnowania coraz częściej skłaniają inwestorów do poszukiwania rozwiązań mających na celu jej oszczędzanie. Wtórne użycie wody, takie jak stosowanie wody deszczowej, jest ekologiczne i opłacalne pod względem ekonomicznym. Jak złapać wodę? Wykorzystaj zbieracz wody deszczowej!

Jak zbierać deszczówkę?

Wodę deszczową można gromadzić na wiele sposobów, a następnie wykorzystać do podlewania roślin lub podczas prac porządkowych, np. mycia samochodu, mebli ogrodowych lub czyszczenia nawierzchni. Dostępne są różne rodzaje instalacji do zbierania deszczówki.

System odprowadzania wody deszczowej może opierać się na zbiornikach podziemnych, w których gromadzi się wodę do późniejszego wykorzystania. Dodatkowo instalacje te wyposażone w rozwiązania hydroforowe, pozwalają stosować zebraną wodę także do innych celów, np. spłukiwania toalet czy prania. Występują także systemy mające na celu stopniowe rozprowadzenie deszczówki w podłożu. Najprostszy system zbierania deszczówki składa się z łapacza deszczu oraz zbiornika.

Czym jest odzyskiwacz wody deszczowej i jak go zainstalować?

Najprostszą metodą zbierania deszczówki jest ustawienie naziemnego zbiornika pod rurę spustową systemu rynnowego oraz zamontowanie zbieracza wody deszczowej. Taka instalacja jest prosta w konstrukcji i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Przynosi natomiast wymierne korzyści – oszczędność wody, pieniędzy i środowiska naturalnego.

Do właściwego podłączenia zbiornika na deszczówkę do rury spustowej służą łapacze wody deszczowej. Zadaniem tych prostych urządzeń jest przechwytywanie wody i skierowanie jej do pojemnika. Przy tym zasada ich działania sprawia, że zbiornik jest zabezpieczony przed przelaniem.

Sprawdź również: Rynny metalowe czy plastikowe – jakie wybrać?

Jak działa zbieracz wody deszczowej?

Zasada działania odzyskiwacza wody deszczowej jest prosta i w pełni automatyczna – opiera się na mechanizmie naczyń połączonych. Zbieracz zamontowany jest na rurze spustowej i za pomocą węża zintegrowany ze zbiornikiem. W trakcie opadów przechwytuje wodę deszczową (prawie 100%) i odprowadza ją do zbiornika, dopóki ten nie napełni się do maksymalnego poziomu, który jest wyznaczony przez wysokość zainstalowania łapacza.

W momencie napełnienia zbiornika dopływ wody zostaje odcięty, a deszczówka jest odprowadzana dalej rurą spustową do studzienki lub wylewki. Specjalna konstrukcja łapacza deszczówki zapobiega przepełnieniu pojemnika, nawet przy intensywnych opadach.

Montaż łapacza deszczówki

Montaż odzyskiwacza wody deszczowej jest bardzo prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności. Prawidłowo przeprowadzona instalacja zbieracza, który mocuje się w rurze spustowej obejmuje następujące kroki:

  1. ustalenie wysokości montażu łapacza – wyznacza go maksymalny poziom wody w zbiorniku,
  2. zaznaczenie na rurze spustowej linii maksymalnego poziomu wody w zbiorniku, ustawiając go obok,
  3. oznaczenie górnej i dolnej krawędzi łapacza na rurze spustowej,
  4. wycięcie odcinka rury spustowej, który odpowiada długości łapacza. Warto też oszlifować krawędzie po cięciu,
  5. założenie zbieracza na rurę spustową,
  6. podłączenie uszczelki, króćca i węża do zbiornika na deszczówkę,

Zestaw do zbierania wody deszczowej jest gotowy.

Instrukcja montażu

Zalety posiadania łapacza wody deszczowej

Zbieranie deszczówki z użyciem łapacza pozwala efektywnie magazynować wodę. Odzyskiwacze charakteryzują się największą skutecznością gromadzenia wody w porównaniu do innych rozwiązań, szczególnie przy niewielkich opadach.

Co ważne, zamontowanie zbieracza zapobiega przelewaniu się wody po napełnianiu zbiornika. Ponadto pojemnik może być szczelnie przykryty przez cały czas. System jest też bezobsługowy. W przypadku łapacza z filtrem, czyszczenie można wykonać równolegle z pracami konserwacyjnymi orynnowania.

Efektywne magazynowanie deszczówki i jej wykorzystanie pozwala obniżyć zużycie wody z sieci wodociągowej, a to przekłada się na niższe rachunki. Wpłynie także na zmniejszenie wysokości planowanego (od 2022 r.) podatku od odprowadzania wody deszczowej. Ponadto posiadanie rezerwy daje możliwość wykorzystania deszczówki w okresie deficytu wody, np. w czasie suszy.