Zagrożenie przymrozkami i zraszanie antyprzymrozkowe. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zmieniający się klimat sprawia, że tradycyjne pory roku są coraz mniej wyraziste. Zimy stają się cieplejsze, a wiosenne ocieplenie przychodzi praktycznie z dnia na dzień, nieregularnie ustępując miejsca nagłym przymrozkom. Podwyższająca się gwałtownie temperatura sprzyja przyspieszeniu procesów wegetacji, a wiosenne przymrozki są dla niej największym zagrożeniem. Wyrządzają dotkliwe szkody powodując zamrożenie pąków, kwiatów lub zawiązków owoców.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed skutkami wiosennych spadków temperatur jest deszczowanie nadkoronowe, które odbywa się za pomocą instalacji zraszaczy antyprzymrozkowych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – zraszanie antyprzymrozkowe

Co to jest zraszacz antyprzymrozkowy?

Specjalny zraszacz odporny na działanie mrozu, zabezpieczony przed zamarznięciem i unieruchomieniem w trakcie pracy. W zraszaczach młoteczkowych zapewnia to osłonięta sprężyna bijaka oraz łożysko.

Jak działa zraszacz antyprzymrozkowy, czyli jak nawadnianie chroni przed mrozem?

Zraszacz antyprzymrozkowy rozpyla wodę ponad chronionymi roślinami powodując powstawanie na nich mieszaniny wody i lodu o stałej temperaturze 0°C. Zraszacz jest skonstruowany w taki sposób, aby dostarczać wodę w wymaganej ilości i z odpowiednią częstotliwością, a w rezultacie nie dopuścić do całkowitego zamarznięcia roślin.

Jakie są główne zalety zraszania antyprzymrozkowego?

Zraszanie antyprzymrozkowe jest najskuteczniejszym sposobem ochrony przed skutkami przymrozków. Nie wymaga żadnych nakładów pracy w trakcie działania.

Z czego składa się instalacja antyprzymrozkowa?

Instalacja składa się z wydajnego źródła wody (studni lub stawu), filtrów, rur doprowadzających oraz zraszaczy – młoteczkowych lub flipperów.

Gdzie powinny być umieszczone zraszacze antyprzymrozkowe?

Zraszacze umieszcza się ponad chronionymi roślinami.

Jak gęsto powinny być umieszczone zraszacze antyprzymrozkowe?

W zraszaniu antyprzymrozkowym kluczowa jest równomierność opadu wody. Odległości między zraszaczami powinny być możliwie zbliżone do ich maksymalnego zasięgu.

Czy instalację antyprzymrozkową można podłączyć do czujnika pogodowego?

Automatyzacja systemów antyprzymrozkowych nastręcza wiele trudności. Dlatego zalecamy stosowanie czujników pogodowych, jednak decyzję o uruchomieniu instalacji warto pozostawić właścicielowi.

Czy instalacja antyprzymrozkowa wymaga filtracji?

Tak, mimo, że dysze w zraszaczach młoteczkowych mają duże średnice i nie grozi im zapchanie, to ziarenka piasku mogą powodować zatarcie i zatrzymanie zraszacza w trakcie pracy. W przypadku Flipperów producent zaleca filtrację 130 mikronów. Ze względu na to, że nawadniania antyprzymrozkowego nie można przerwać na czas czyszczenia filtrów, stosuje się filtry automatyczne. Wiosną, gdy woda w stawach pozbawiona jest glonów i znacznej części zawiesiny, doskonale sprawdzają się filtry automatyczne Azud Luxon.

Do jakich upraw można zastosować zraszacze antyprzymrozkowe?

Ochronę antyprzymrozkową stosuje się w sadach (gruszowych, jabłoniowych, czereśniowych i wiśniowych) i jagodnikach (truskawka, borówka, malina, mini kiwi).

Kiedy włączyć system antyprzymrozkowy?

Moment uruchomienia systemu zależy od temperatury spodziewanego przymrozka. Im niżej spadnie temperatura poniżej 0°C, tym wyższa powinna być temperatura uruchomienia systemu. Producenci zraszaczy antyprzymrozkowych podają przybliżone wartości temperatur dla swoich produktów.

Kiedy wyłączyć system antyprzymrozkowy?

System antyprzymrozkowy można wyłączyć, gdy temperatura powietrza wzrasta powyżej 0°C.

Czy woda w zraszaczach nie zamarznie podczas pracy?

Jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana, wężyki doprowadzające wodę do Flipperów nie są zbyt długie ani pozałamywane, nie ma ryzyka zamarznięcia instalacji podczas pracy. Po wyłączeniu zraszania za każdym razem instalację należy bezwzględnie opróżnić z wody, aby nie zamarzła w czasie, gdy instalacja jest wyłączona.

Jakie typy zraszaczy stosuje się w instalacji antyprzymrozkowej?

Najczęściej stosuje się zraszacze młoteczkowe jak Vyr 33 lub NDJ 233B albo Flippery.

Czy oprócz instalacji zraszającej należy wykonać jakiś dodatkowe działania?

Teren objęty instalacją antyprzymrozkową powinien być zdrenowany. Instalacja antyprzymrozkowa dostarcza do gleby bardzo duże ilości wody, która nieodprowadzona może powodować powstawanie zastoisk i niekorzystnie wpływać na rośliny. W przypadku wielokrotnego uruchamiania instalacji, powstająca na roślinach masa lodu może powodować przekrzywianie lub przewracanie roślin w przypadku nasiąkniętego gruntu.

Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować instalację antyprzymrozkową dla Twoich upraw, skontaktuj się z naszym specjalistą Andrzejem Szerszeniewskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas