Z szacunkiem do wody, z miłością do świata – Światowy Dzień Oceanów

Ocean, z łacińskiego Oceanus to wg wierzeń starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka, która oblewa cały świat oraz imię jej boga. Współcześnie, oceanem nazywamy część hydrosfery ziemskiej, stanowiącej rozległy obszar wody słonej. Oceany pokrywają aż 70,8% powierzchni Ziemi, czyli 361 mln km2. Rozróżniamy 4 oceany: Spokojny, Atlantycki, Indyjski i Arktyczny. Części oceanów oddzielone od nich cieśninami, półwyspami etc., nazywamy morzami. Całość, nazywana jest przez naukowców wszechoceanem.

Światowy Dzień Oceanów
Święto Oceanów zostało oficjalnie ustanowione przez ONZ w 2008 roku. Celem święta jest propagowanie wiedzy na temat oceanów i znajdującej się w nich flory i fauny oraz zanieczyszczenia oceanów. Jest okazją do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk morskich i oceanicznych.

Ocean w słabej kondycji
Niestety, badania nad kondycją ¾ powierzchni Ziemi pokrytej wodą z Wszechoceanu, nie przynoszą dobrych wieści. W 2021 roku zawartość ciepła w oceanach osiągnęła najwyższa wartość w historii pomiarów zwiększając się regularnie szósty rok z rzędu. Ocieplenie oceanów jest spowodowane głównie emitowanymi przez ludzką działalność gazami cieplarnianymi. Wzrost temperatury przyczynia się do podnoszenia poziomu morza oraz częstszych kataklizmów. Cieplejsze oceany przyczyniają się również do destabilizacji pogody, silniejszych burz i huraganów oraz częściej występujących opadów atmosferycznych i powodzi.

Jak pomóc oceanom?
Najprościej poprzez wybory, których dokonujemy jako ludzie, pracownicy i konsumenci. Przypadające na 8 czerwca obchody Światowego Dnia Oceanów to najlepsza okazja do zrobienia bilansu działań na rzecz oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Koncepcja ta wpisuje się w działania firmy Budmech na rzecz promocji i rozwoju zrównoważonej gospodarki wodnej.

Aby ratować oceany, potrzebne jest wiele działań. Zacznijmy od najprostszych:

  • oszczędzania wody,
  • stosowania detergentów, które ulegają biodegradacji,
  • segregowania śmieci.

Zadbajmy o to, aby oceany tętniły życiem!