Warszawski Uniwersytet Medyczny – winda

Rozwiązanie: Rekord 43

  • stały pobyt ludzi
  • wysoka intensywność użytkowania
  • odporność na działanie mikroorganizmów
  • łatwość konserwacji
  • antypoślizgowość