Tryptyk glebowy cz. 2

Siła ssąca gleby i krzywa pF

W zależności od udziału porów różnej wielkości gleby będą charakteryzować się inną zdolnością zatrzymywania wody. Inny będzie też udział składowych wody glebowej: wody grawitacyjnej, wody dostępnej i niedostępnej dla roślin. Gleby o grubym uziarnieniu, np. piaszczyste będą zatrzymywać mniej wody niż gleby ciężkie, gliniaste. Wykres pokazujący zależność pomiędzy siłą ssącą gleby a zawartością wody w glebie nosi nazwę krzywej retencyjności gleby lub krzywej pF. Krzywą pF wyznacza się doświadczalnie dla każdej gleby osobno.

Najmniej wody łatwo dostępnej dla roślin znajduje się w glebach piaszczystych, najwięcej w gliniastych. Gleby ilaste, mimo dużej pojemności wodnej, charakteryzują się znacznym udziałem porów małych rozmiarów, z których rośliny nie są w stanie pobierać wody.

Przyjmuje się, że wartość siły ssącej pF=4,2 jest graniczną wartością, powyżej której rośliny nie są w stanie pobierać wody z gleby. Warto mieć jednak na uwadze to, że różne gatunki roślin mają różną siłę ssącą korzeni i co za tym idzie ich zdolność pobierania wody może wyczerpać się znacznie wcześniej.

Sprawdź również: Nawadnianie kroplowe

Ile wody mogą pobrać rośliny

Ostateczna ilość wody, którą rośliny mogą pobrać z gleby zależna jest od kilku czynników:

  • ilości wody dostępnej,
  • głębokości korzenienia się,
  • objętości bryły korzeniowej.
Typ glebyIlość dostępnej dla roślin wody (w mm) na 10 cm profilu glebowego
Piaszczystaok. 10
Pyłowaok. 20–25
Gliniastaok. 20
Ciężka gliniastaok. 10–15

Źródło: Kerstin Berglund, Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (Sveriges lantbruksuniversitet)

Sprawdź również: System nawadniania

Zapraszamy do III części Tryptyku glebowego „Jak rozpoznać rodzaj gleby w ogrodzie