Tryptyk glebowy cz. 2

Siła ssąca gleby i krzywa pF

W zależności od udziału porów różnej wielkości gleby będą charakteryzować się inną zdolnością zatrzymywania wody. Inny będzie też udział składowych wody glebowej: wody grawitacyjnej, wody dostępnej i niedostępnej dla roślin. Gleby o grubym uziarnieniu, np. piaszczyste będą zatrzymywać mniej wody niż gleby ciężkie, gliniaste. Wykres pokazujący zależność pomiędzy siłą ssącą gleby a zawartością wody w glebie nosi nazwę krzywej retencyjności gleby lub krzywej pF. Krzywą pF wyznacza się doświadczalnie dla każdej gleby osobno.

Najmniej wody łatwo dostępnej dla roślin znajduje się w glebach piaszczystych, najwięcej w gliniastych. Gleby ilaste, mimo dużej pojemności wodnej, charakteryzują się znacznym udziałem porów małych rozmiarów, z których rośliny nie są w stanie pobierać wody.

Przyjmuje się, że wartość siły ssącej pF=4,2 jest graniczną wartością, powyżej której rośliny nie są w stanie pobierać wody z gleby. Warto mieć jednak na uwadze to, że różne gatunki roślin mają różną siłę ssącą korzeni i co za tym idzie ich zdolność pobierania wody może wyczerpać się znacznie wcześniej.

Ile wody mogą pobrać rośliny

Ostateczna ilość wody, którą rośliny mogą pobrać z gleby zależna jest od kilku czynników:

  • ilości wody dostępnej,
  • głębokości korzenienia się,
  • objętości bryły korzeniowej.
Typ gleby Ilość dostępnej dla roślin wody (w mm) na 10 cm profilu glebowego
Piaszczysta ok. 10
Pyłowa ok. 20–25
Gliniasta ok. 20
Ciężka gliniasta ok. 10–15

Źródło: Kerstin Berglund, Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (Sveriges lantbruksuniversitet)

Zapraszamy do III części Tryptyku glebowego „Jak rozpoznać rodzaj gleby w ogrodzie