Tarczyńskie Centrum Medyczne

Materiał: Specjal 43 Plus

  • stały pobyt ludzi
  • wysoka intensywność użytkowania
  • ochrona przed elektrycznością statyczną
  • odporność na działanie mikroorganizmów
  • łatwość konserwacji