Puzzle winylowe w pomieszczeniach magazynowych w budynku sortowni

INWESTYCJA: Sortownia i pomieszczenia magazynowe w Żyrardowie

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Ułożenie puzzli winylowych na podłogach w pomieszczeniach magazynowych w sortowni w Żyrardowie

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIAPanele winylowe „puzzle”, 508 x 508 mm, grubość 7 mm przeznaczone do pomieszczeń o dużej intensywności użytkowania