Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie

W gminie Baranów funkcjonowały dwie stacje uzdatniania wody w Baranowie i w Zawadach, które w okresach suszy przesyłały do mieszkańców nawet 1,8 mln litrów wody dziennie. Aby pokryć takie szczytowe zapotrzebowanie, obie stacje i wspierające je dodatkowo 4 studnie, pracowały pełną mocą. W celu zapewnienia ciągłości dostawy wody oraz zabezpieczenia studni przed uszkodzeniem, konieczne w takich przypadkach było zmniejszanie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w całej gminie.

Modernizacja SUW w Zawadach i budowa SUW w Baranowie

Aby skutecznie i długotrwale przeciwdziałać dalszej eksploatacji niewydolnych stacji i studni oraz zabezpieczyć rosnące zapotrzebowanie na wodę, Samorząd Gminy Baranowo podjął w 2021 roku decyzję o zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody w Zawadach i wykonaniu dwóch odwiertów dla stacji uzdatniania w Baranowie.

Mimo początkowych trudności związanych z brakiem źródła dofinansowania projektu, ostatecznie Gmina Baranów otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 4 655 000,00 zł. Dodatkowo, z ponad 22 mln zł środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które trafiło do siedmiu gmin z subregionu ostrołęckiego na poprawę gospodarki wodno-ściekowej, Baranów otrzymał 2 471 734 zł.

W trakcie trwających ponad pół roku prac, budynek SUW został rozbudowany. Jak podaje Kwartalnik Informacyjny Gminy Baranowo z września 2023 roku W nowej części została zainstalowana nowa linia filtracyjna składająca się z 8 filtrów o średnicy 1,8 m do usuwania żelaza i manganu. Wykonano obudowy nowych studni wraz z zagospodarowaniem działek, rurociąg tłoczny wody surowej oraz nowy zbiornik retencyjny o pojemności 200 m3. Wciąż jeszcze trwają prace przy przebudowie obudów studni znajdujących się na terenie stacji, istniejące obudowy tzw. kopce są wymieniane na obudowy nawierzchniowe typu ,,Lange”. Trwa również montaż instalacji elektrycznej w budynku wraz z systemem automatyki. Stacja zostanie wyposażona również w nowoczesny system AKPiA typu Scada, który pozwoli na stały, zdalny podgląd parametrów pracy obu linii technologicznych do uzdatniania wody. System będzie mógł wysyłać osobom nadzorującym pracę SUW komunikaty o zaistniałych awariach oraz o bieżących parametrach pracy stacji.

Rury i kształtki od Budmech na potrzeby modernizacji i budowy SUW

Na potrzeby realizacji modernizacji i rozbudowy SUW w Zawadach i Baranowie, firma Budmech dostarczała Rury PVC-U oraz kształtki PVC-U w średnicach od d-75 do d-160.

Produkty z tworzyw sztucznych są idealnym rozwiązaniem przy budowie stacji uzdatniania wody.  Systemy rurowe z  PE, PVC-U i PP-H cenione są za właściwości fizykochemiczne, dzięki którym tworzą trwałe i odporne instalacje technologiczne SUW. Rurociągi z tworzyw sztucznych sprawdzają się doskonale w tego typu instalacjach ze względu na stosunkowo niską wagę, wysoką podporność ciśnieniową, odporność na związki chemiczne i sole stosowane w procesach uzdatniania wody, dzięki czemu nie korodują ani nie wchodzą w reakcję. Pozwala to na łącznie wielu procesów technologicznych w SUW z wykorzystaniem jednolitego orurowania. Niska waga i zwarta budowa elementów składowych instalacji, ułatwia montaż i eksploatację oraz zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Podstawowymi elementami orurowania instalacji SUW są rury oraz kształtki, do sterowania kierunkiem przepływu stosuje się w zależności od wielkości SUW zawory kulowe lub motylkowe, które mogą być wyposażone w siłowniki pneumatyczne i elektryczne.

Tworzywa sztuczne są odporne na ścieranie i korozję, w dodatku są nietoksyczne oraz nie wpływają na jakość wody pitnej, czego potwierdzeniem są atesty PZH. Elementy instalacji z PVC-U spełniają wymagania zgodne z normą PN-EN ISO-1452.

Szczegółowych informacji na temat tej realizacji udziela: Dariusz Wieczorek, +48 726 565 610dariusz.wieczorek@budmech.pl

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modernizacji stacji uzdatniania wody lub uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu instalacji PVC lub PE, skontaktuj się z naszym ekspertem Łukaszem Piotrowskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas