Realizacja z zastosowaniem płytek dywanowych IMPLE Collection w obiekcie hotelowym

INWESTOR: Obiekt o charakterze hotelowym

PROJEKT: Wymiana wykładzin w obiekcie hotelowym

ZAKRES PRAC: Ułożenie wykładziny dywanowej w płytkach w pokojach hotelowych oraz ciągach komunikacyjnych

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: Wykładzina dywanowa z IMPLE CollectionIMPLE Abso

DOSTAWCA: Budmech sp. z o.o. sp. k.