Case study. Realizacja instalacji odżelaziania wody do nawadniania szkółki roślin ozdobnych

INWESTYCJA: Szkółka roślin ozdobnych

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Uzdatnianie wód podziemnych do celów nawadniania. Układ odżelaziania wody w procesie napowietrzania i filtracji

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ROZWIĄZANIA: Filtry Azud Helix, filtry Azud Spiral Clean, Filtry Drop WTX, Elektrozawory Bermad, Pompa DAB, zawory klapowe, zawory kulowe, zawory odpowietrzające, zawory zwrotne sprężynowe, rury PVC-U, kształtki PVC-U, kształtki PE, opaski zaciskowe, manometry

Na ciąg technologiczny uzdatniania składa się napowietrzanie i filtracja wody na złożach piaskowych.

1 –  Napowietrzanie wody

Napowietrzanie odbywa się zwężkami inżektorowymi zasilanymi bezpośrednio pompą głębinową ze studni. Po napowietrzaniu woda trafia do dwóch zbiorników hydroforowych gdzie następuje utlenienie i wytrącenie związków żelaza

2 – Filtracja piaskowa

Ze zbiorników hydroforowych woda trafia na zestaw trzech filtrów piaskowych DROP WTX  gdzie cedzone są wytrącone związki żelaza. Dzięki zastosowaniu odpowiednio wysokich filtrów przeznaczonych do odżelaziania, nadmiar żelaza, który nie przeszedł w formę osadu, wytrącany jest w objętości filtra poniżej strefy cedzenia.

Przefiltrowana woda trafia do zbiornika zapasowo wyrównawczego skąd pompą II stopnia pompowana jest do podlewania roślin.

Ze względu na wysoką zawartość żelaza (>5g/m3) i niskie prędkości filtracji, zastosowano płukanie wodą czystą ze zbiornika za pomocą pompy II stopnia. Rozwiązanie takie zapewnia niezbędną intensywność płukania.

Na wyjściu z filtrów piaskowych jako zabezpieczenie zbiornika przed zamuleniem zastosowano półautomatyczny filtr siatkowy Azud Spiral Clean.

Za pompą II stopnia zamontowano dwa filtry Azud Helix chroniące instalację przed osadami pochodzącymi z nalotu do zbiornika. Dodatkowo w przyszłości przewidziane są jako mieszacze nawozów podawanych w drodze fertygacji.

Całość instalacji sterowana jest sterownikiem elektronicznym za pośrednictwem elektrozaworów Bermad

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas