Szkoła Podstawowa w Kruszewie

Materiał: Rekord 42
  • stały pobyt ludzi
  • wysoka intensywność użytkowania
  • odporność na działanie mikroorganizmów
  • łatwość konserwacji