Przedszkole w Skierbieszowie

Rozwiązanie: Acczent Terra

  • do pomieszczeń intensywnie użytkowanych
  • wytrzymałość
  • łatwość czyszczenia i konserwacji
  • bezpieczna (najwyższa) klasa trudnopalności – Bfl
  • przyjemne pastelowe kolory
  • klasa użytkowa 34/43 wg normy EN ISO 10874 (685)