Optymalne rozwiązanie do fertygacji – Pompy dozujące Injecta.

Fertygacja, czyli nawożenie z nawodnieniem jest rozwiązaniem o szybko rosnącej popularności. Nie bez powodu, zastosowanie fertygacji niesie ze sobą szereg korzyści:

  • zwiększa plonowanie i jakość produkcji niejednokrotnie decydując o rentowności uprawy,
  • niweluje ryzyko zasolenia oraz ułatwia utrzymanie właściwego pH gleby, co jest kluczowym warunkiem dobrej przyswajalności składników pokarmowych przez rośliny,
  • uniezależnia nawożenie od sytuacji pogodowej i zapewnia stabilne warunki dla roślin.

Fertygacja jest też warunkiem funkcjonowania niektórych upraw zależnych od podawania nawozów z wodą – uprawa bezglebowa czy w jałowych podłożach. 

W odniesieniu do aktualnej sytuacji na rynku, można śmiało stwierdzić, że jakość produkcji jest warunkiem rentowności uprawy. Nie wystarczy już tylko zasiać i zebrać. Pomiędzy tymi etapami jest mnóstwo wiedzy, kontroli i codziennej dbałości o uprawę. To sytuacja na rynku motywuje nas do poszukiwania ekonomicznych rozwiązań pomagających producentom usprawnić pracę, zwiększyć plony i poprawić ich jakość – zauważa Andrzej Szerszeniewski, Inżynier ds. Projektów, ekspert w firmie Budmech. 

Budmech oferuje wiele rozwiązań do fertygacji: od najprostszych zwężek inżektorowych (Venturi), przez proste dozowniki aż po górnopółkowe wielozadaniowe miksery nawozowe. Wynika to z przekonania, że wybór sposobu fertygacji musi być ekonomicznie uzasadniony, technicznie poprawny, dobrany do wielkości i rodzaju uprawy.   

Dużą wagę przykładamy do jakości i trwałość urządzeń do fertygacji. Wymiana czy naprawa dozownika w środku sezonu to niepotrzebne nerwy i koszty. Ostatecznie tani dozownik, wymieniony 3 razy okaże się znacznie droższy niż ten, który wydawał się kosztowny – dodaje Szerszeniewski. 

Fertygacja pompami dozującymi

Spośród wielu dostępnych rozwiązań do fertygacji szczególnym zainteresowaniem cieszą się w ostatnim czasie elektryczne pompy dozujące. 

Technologia dozowania z użyciem precyzyjnych pomp dozujących została stworzona do zastosowań w różnorodnych procesach przemysłowych. Przeniesienie tych rozwiązań na potrzeby upraw polowych i szklarniowych rozwiązuje wiele problemów technicznych i chemicznych. Dzięki użyciu precyzyjnego regulatora skoku (nr3 na rysunku poniżej) możemy ściśle kontrolować objętość tłoczonej cieczy. W przypadku pomp elektromechanicznych membranowych jak TAURUS czy ATLANTA jednostką napędową jest silnik elektryczny (nr4 na rysunku poniżej), a przeniesienie napędu realizowane jest przez mechanizm mimośrodowy (nr2 na rysunku poniżej). Kluczową rolę pełni jednak głowica dozująca (nr1 na rysunku poniżej), a materiały z jakich jest wykonana dobierane są do charakterystyki konkretnej aplikacji. Dobór opiera się m.in. o rodzaj i stężenie dozowanego środka, przeciwciśnienie w instalacji oraz sposób sterowania dawką. Zależy nam zawsze na zaproponowaniu właściwego, optymalnego rozwiązania – dodaje Szerszeniewski. W przypadku znacznych objętości dozowanych cieczy lub konieczności uzyskania bardzo wysokich ciśnień można zastosować głowicę tłokową zamiast membranowej.  

 Co wyróżnia pompy dozujące? 

Przede wszystkim jest to rozwiązanie ograniczające do minimum kontakt elementów mechanicznych z dozowaną cieczą. Kolejną kwestią jest czystość wody, do której dozowane są ciecze. W tym przypadku woda nie ma kontaktu z elementami pompy, a niesione z nią często zanieczyszczenia jak piasek, żelazo, mangan czy inne osady nie mają kompletnie wpływu na mechanizm. Powyższe dwa aspekty stawiają pompy dozujące ponad dozownikami proporcjonalnymi, które nie wymagają prądu jako napędu, jednak ich mechanizm jest podatny na zanieczyszczenia i destrukcyjny wpływ agresywnych środków chemicznych. Przy zastosowaniu pomp dozujących precyzja podawanej dawki jest również wyższa niż w przypadku dozowników proporcjonalnych czy dozowników opartych o zwężki inżektorowe. Ich działanie można w prosty sposób zautomatyzować, uruchomienie pompy dozującej TAURUS może odbywać się za pomocą sygnału ze zwykłego sterownika nawodnieniowego. Istnieją sterowniki nawodnieniowe wyposażone w osobny program sterowania dozownikami, co pozwala na proporcjonalne dozowanie również w przypadku sekcji nawodnieniowych o różnej wydajności. Użycie pompy ATLANTA wyposażonej w zaawansowany sterownik wraz z układami automatyki niesie niemal nieograniczone możliwości automatyzacji i zabezpieczeń. Takie rozwiązania są coraz bardziej popularne w zaawansowanych uprawach ze względu na duże skomplikowanie układów nawadniania.  

TAURUS lub ATLANTA czyli jedna pompa do wszystkiego 

W niektórych uprawach, szczególnie w glebie, można prowadzić fertygację z użyciem tylko jednej membranowej pompy dozującej. Wymusza to stosowanie jednej pożywki w danym cyklu fertygacji – pożywki, których nie można mieszać (np. wapniowa z fosforanową) należy podawać w osobnych cyklach, najczęściej kolejnego dnia. W takim rozwiązaniu, używając pomp TAURUS czy ATLANTA, pożywkę można wzbogacić o obliczoną ilość kwasu potrzebną do uzyskania oczekiwanego pH. Dzięki zastosowanym materiałom są one odporne na stężone kwasy oraz kwaśne roztwory nawozów. Jest to proste, skuteczne i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie. 

Poniżej przykład układu dozowania nawozów z użyciem jednej pompy dozującej w uprawie papryki w tunelach: 

 Dwa nawozy, dwie pompy

Zastosowanie dwóch pomp dozujących ułatwia codzienną pracę, likwidując konieczność opróżniania zbiornika z pożywki przed jej zmianą oraz umożliwiając łatwe zautomatyzowanie procesu fertygacji. Możliwość dawkowania stężonego roztworu nawozu pozwala na automatyczne prowadzenie fertygacji nawet przez kilka dni, bez konieczności uzupełniania pożywki. Dzięki osobnym zaworom iniekcyjnym i kontaktowi nawozów w małych stężeniach zastosowanie dwóch pomp umożliwia jednoczesne dawkowanie nawozów bez strącania osadów. Wydłuża to trwałość elementów instalacji nawodnieniowej jak emitery, elektrozawory oraz wydłuża okres pomiędzy płukaniem filtrów.  

Tak jak w przypadku fertygacji jedną pompą, korektę pH osiągamy najczęściej, mieszając jeden z nawozów z kwasem.

Poniżej przykład układu dozowania z wykorzystaniem dwóch pomp dozujących nawozy oraz pompy ATHENA do dozowania stężonego roztworu kwasu.

Pompy ATHENA do stężonych kwasów  

Odpowiednie pH podłoża stanowi nie mniej istotną kwestię co samo nawożenie. Odczyn gleby warunkuje przyswajalność makroelementów jak azot, magnez, wapń czy potas. Nieodpowiednie pH zmniejsza więc skuteczność nawożenia oraz sprzyja rozwojowi chwastów łatwiej przyswajających składniki pokarmowe.  

Ze względu na zbyt wysokie pH gleby i wody do nawadniania konieczne jest jej zakwaszanie z użyciem kwasów takich jak azotowy, siarkowy czy ortofosforowy. Praca ze stężonymi kwasami dostępnymi w handlu niesie ze sobą niebezpieczeństwo i wymaga szczególnych środków ostrożności. Dzięki zastosowaniu pomp ATHENA przystosowanych do tłoczenia silnie stężonych kwasów uniknąć można konieczność przelewania i odmierzania kwasu co pozwala ograniczyć ryzyko poparzenia do minimum. Niezbędne jest jedynie przełożenia lancy ssawnej oraz drobnych prac konserwacyjnych dwa razy w sezonie.  

Pompy dozujące do kwasów ATHENA występują w różnych konfiguracjach.  

  • Pompy o stałej regulowanej manualnie dawce – sprawdzające się głównie w przypadku równych sekcji nawodnieniowych,  
  • Pompy dozujące proporcjonalnie do przepływu odczytanego z wodomierza – sprawdzające się w przypadku dużych różnic pomiędzy sekcjami 
  • Pompy wyposażone w sondę pH do precyzyjnego utrzymywania zadanego odczynu.  

Nie tylko do kwasów 

Możliwości konfiguracyjne głowic dozujących w pompach pozwalają na dozowanie innych, agresywnych środków. Elektromagnetyczne pompy membranowe stosowane są w rolnictwie, ogrodnictwie i szkółkarstwie do dozowania środków opartych na perhydrolu (nadtlenku wodoru). Ze względu na konieczność precyzyjnego dawkowania są w zasadzie jedynym stosowanym rozwiązaniem do dawkowania środków takich jak Huwasan™ czy Ecodes™. Korzyści wynikające z zastosowania tych preparatów są uwarunkowane zastosowaniem dokładnej dawki i wykluczeniem fizycznych problemów, jakie występują przy dozowaniu nadtlenku wodoru, co uzyskujemy dzięki dobraniu właściwej technologii. Rozwiązania z użyciem pomp dozujących implementuje się również w przypadku dozowania środków do dezynfekcji, zarówno do dezynfekowania układu nawodnieniowego, jak i do dezynfekcji podłoża.  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań do fertygacji dla Twojej uprawy, skontaktuj się z naszym Specjalistą.