NZOZ Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Materiał: Tarkett Norma 43

  • stały pobyt ludzi
  • wysoka intensywność użytkowania
  • odporność na działanie mikroorganizmów
  • łatwość konserwacji
  • antypoślizgowość