Montaż płytek dywanowych krok po kroku

W procesie instalacji najważniejszym elementem, zaraz po jej odpowiednim dobraniu do intensywności użytkowania pomieszczenia, jest właściwe przygotowanie podłoża oraz poprawna instalacja. Są to etapy kluczowe dla wieloletniego użytkowania wykładziny.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac obowiązkowo należy zapoznać się z instrukcją montażu, którą producent załączył do wykładziny. Warto też sprawdzić, czy leżakowała ona w odpowiednich warunkach (wskazanych przez producenta) przez co najmniej 24 godziny. Ewentualne różnice w temperaturze przed położeniem i po montażu mogą mieć negatywny wpływ na materiał.

Zastosowany materiał: wykładzina dywanowa w płytkach IMPLE

Kup niezbędne narzędzia

Jeśli panele lub płytki dywanowe chcemy położyć np. w domu samodzielnie, aby wykonać to prawidłowo powinniśmy zwrócić się do autoryzowanego instalatora. Wówczas w razie usterek, będziemy mogli skorzystać z gwarancji.

Należy również zaopatrzyć się w narzędzia. Mogą być nam potrzebne: płyn mocujący lub żel antypoślizgowy, noże z zakrzywionym ostrzem, przycinaki, noże pchane, osuszacz powietrza, wilgotnościomierz (miernik wilgotności) oraz odpowiednia ilość wykładziny (z zapasem).

Pamiętaj o aklimatyzacji

czyszczenie podłogi przed montażem płytek podłogowych

Z montażem wykładziny musimy poczekać do momentu zakończenia wszelkich innych prac remontowych. Następnie należy sprawdzić, czy podłoże jest czyste, a w razie potrzeby należy je odkurzyć. Ponadto pomieszczenie, w którym będziemy ją instalować, musi być zamknięte. Należy także sprawdzić temperaturę, która powinna być zgodna z zaleceniami producenta, a w razie nieścisłości musimy dostosować ją do wymogów.

Istotne jest, aby warunki panujące w pomieszczeniu podczas montażu były takie same jak podczas eksploatacji.

Wymagane warunki podczas instalacji

Optymalne warunki do układania wykładzin to najczęściej temperatura pokojowa w zakresie 18°C – 22°C oraz wilgotność powietrza na poziomie 40% do 65%. Warunki te powinny być utrzymywane przez trzy dni przed i siedem dni po ułożeniu.

Skontroluj materiały

Płytki dywanowe powinny być dostarczane z tej samej partii produkcyjnej (nie wolno układać różnych partii w tym samym pomieszczeniu). Dlatego zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac, koniecznie sprawdźmy numery partii. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości czy kolorystyki produktu powinniśmy zgłosić się do dostawcy zanim rozpoczniemy montaż. Moment zgłoszenia zastrzeżeń jest bardzo istotny, gdyż producenci i sprzedawcy wykluczają roszczenia z tytułu widocznych wad po montażu, cięciu lub innej obróbce.

Przygotuj podłoże

 

Aby móc przystąpić do instalacji wykładziny dywanowej musimy odpowiednio przygotować podłoże, które należy wyrównać stosując np. masę wyrównującą. Istotne jest także to, czy podłoże jest odpowiednio suche. Wilgotność podłoży cementowych nie powinna przekraczać 2%, a gipsowych 0,5%. Poziom wilgoci w podłożu ustalimy przy pomocy mierników wilgoci (wilgotnościomierza). Jeśli będzie zbyt wilgotne, koniecznie trzeba je osuszyć wietrząc lub/i ogrzewając pomieszczenie, czy stosując osuszacze powietrza.

Jeśli kładziemy wykładzinę np. na niezniszczone płytki, należy uprzednio zastosować preparat antypoślizgowy, który zapewni wysoką przyczepność, ale jednocześnie umożliwi w przyszłości wymianę pojedynczych elementów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Potrzebna masa samopoziomująca

Ponadto podłoże musi być wytrzymałe na stosowane obciążenia oraz wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Dla uzyskania niezbędnej gładkości i równości wymagane jest wygładzenie powierzchni masą samopoziomującą (wylewką wygładzającą).

Co ważne, wykładziny dywanowej nie powinno się kłaść na starych, zniszczonych pokryciach podłogowych. Zastosowana na nich chemia może spowodować odbarwienia na nowej wykładzinie.

Kluczowa kolejność układania płytek

układanie płytek dywanowych

Zalecanym działaniem jest też przygotowanie planu instalacji płytek. Powinien on uwzględniać kolejność układania płytek wg. kolejnych numerów na paczkach zbiorczych (np. paczka nr 1,2,3). Przy dużych, otwartych powierzchniach, właściwe rozplanowanie poszczególnych serii produkcyjnych pozwoli na wyeliminowanie różnic odcieni.

 

Na każdej płytce (jej spodzie) znajdziemy strzałki kierunkowe (piktogramy), które określają możliwy kierunek instalacji.

Grunt to precyzja

 

Przygotowując materiał do montażu należy możliwie precyzyjnie dociąć, ułożyć, a na koniec docisnąć płytki. Układanie należy rozpocząć od środka pomieszczenia, a docinane płytki montować przy ścianie. Starannego wykonania wymagają także łączenia, które mogą być widoczne w początkowej fazie eksploatacji. Źle przycięte płytki mogą być przyczyną strzępienia się nitek.

Aby podłoga wyglądała estetycznie i cieszyła użytkowników przez wiele lat pięknym wyglądem, warto zlecić jej montaż fachowcowi.

Po montażu wykładziny

Po zakończeniu prac montażowych, podłoga z płytkami dywanowymi nie może być obciążona przez co najmniej 24 godziny, aby zapobiec uszkodzeniu lub przemieszczeniu. Należy chronić podłogę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym i cieplnym oraz wysokim poziomem cyrkulacji powietrza. Nie wolno przykrywać gotowej powierzchni foliami zapobiegającymi dyfuzji lub podobnymi, ponieważ utrudniłoby to odparowanie kleju dyspersyjnego.

Wymagane warunki podczas eksploatacji podłogi

Po ułożeniu wykładziny warunki klimatyczne powinny być takie same, jakie panowały podczas instalacji. Różnice temperatur mogą wpłynąć niekorzystnie na położony materiał.

Ogrzewanie podłogowe

Płytki dywanowe do obiektów użyteczności publicznej przystosowane są do układania na ogrzewanie podłogowe. Powinno być ono włączane etapami, a temperatura maksymalna nie powinna być wyższa niż 30°C.

Najczęściej popełniane błędy montażowe

Zalegający kurz, piasek, czy resztki chemii budowlanej – wszystkie te niedociągnięcia mogą sprawić, że wykładzina będzie się odkształcać czy odbarwiać. Kładąc materiał na niewygładzone czy zbyt wilgotne podłoże również możemy spodziewać się niedoskonałości podczas eksploatacji podłogi.

Inną przyczyną defektów jest brak aklimatyzacji materiału, który ułożono.

Czytaj również:

Wykładzina dywanowa IMPLE w biurze