Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakładzie Polmlek w Lidzbarku Warmińskim

Grupa Polmlek to największa w Polsce prywatna firma mleczarska wspierana wyłącznie polskim kapitałem. Jej właściciele stworzyli ją od podstaw, zaczynając od niewielkiego zakładu w Gąsewie. Z czasem zbudowali jedną z największych firm na rynku i z powodzeniem nią zarządzają. Grupa Polmlek posiada 12 zakładów produkcyjnych, liczne magazyny, zespół wykwalifikowanych pracowników, unikalne receptury oraz mocno stawia na nowe technologie.

Gruntowne modernizacje i białe certyfikaty

Inwestycje mające na celu zrównoważony rozwój zajmują ważną pozycję w budżecie Grupy. Zakłady wyposażane są w fotowoltaikę i kogenerację gazową, dzięki czemu energia na potrzeby własne zakładu oraz ciepło wykorzystywane w procesach technologicznych pokrywają 65% zapotrzebowania na energię elektryczną. Standardem wprowadzonym przez firmę jest także zamknięty obieg wody i modernizowanie oczyszczalni. Potwierdzeniem tych działań są liczne białe certyfikaty, którymi może poszczycić się Grupa. Gruntownej modernizacji poddawane są także wszystkie nowe zakłady, które włączane są do portfolio tak, aby były jak najbardziej neutralne dla środowiska i energetycznie samowystarczalne.

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

Przykładem takiego działania jest modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji kogeneracyjnej w Zakładzie Produkcyjnym Polmlek w Lidzbarku Warmińskim, na potrzeby której firma Budmech dostarcza dla Generalnego Wykonawcy – Seen Technologie Sp. z o.o., elementy do budowy rurociągów z PVC i PE. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu “Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji kogeneracyjnej w Zakładzie Produkcyjnym Polmlek w Lidzbarku Warmińskim” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie nr 5.8 „Międzydziedzinowe. Energia Plus”. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Kształtki elektrooporowe i rury PE dla wysokiej wydajności i stabilności pracy przy minimalnych kosztach operacyjnych

Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim należy do firmy Polmlek od 2002 roku i jest największym i najdynamiczniej rozwijającym się zakładem w Grupie. Produkuje wyroby najwyższej jakości, czerpiąc surowiec z ekologicznie czystego regionu Warmii i Mazur. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków i zwiększono jej wydajności średniodobową do 5000 m³/dobę oraz wyprodukowanie biogazu w procesach oczyszczania ścieków wraz z produkcją energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zmodernizowanej oczyszczalni oraz zakładu. Zgodnie z komunikatem firmy ze stycznia 2020 roku: Nowa instalacja ma gwarantować stałe przestrzeganie norm zrzutu oczyszczonych ścieków. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych. Celem projektu jest uzyskanie wysokiej wydajności, stabilności pracy i niezawodności systemu przy jak najniższych kosztach operacyjnych. Dlatego pod uwagę brane będą wartości najniższego zużycia energii, najmniejszej ilości wyprodukowanego osadu nadmiernego, jak i najwyższego rozkładu związków organicznych oraz produkcji biogazu. Z tego względu nie bierze się pod uwagę rozwiązania uwzględniającego fermentację tłuszczu przy udziale osadu w wydzielonej komorze fermentacyjnej.

Generalny Wykonawca, Seen Technologie Sp. z o.o., potrzebował sprawdzonego dostawcy, który dysponuje pełnym asortymentem. Wybór Budmech to gwarancja dostaw w uzgodnionym terminie i optymalizacja magazynu elementów na miejscu budowy, czyli oszczędność czasu, pieniędzy oraz brak opóźnień – podsumowuje Łukasz Piotrowski, Menedżer Działu Systemy Rurowe.

Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Seen Technologie Sp. z o.o. Natomiast rurykształtki PE, rury, kształtki i zawory z PVC oraz kształtki elektrooporowe dostarczyła firma Budmech.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modernizacji oczyszczalni ścieków lub uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu instalacji PVC lub PE, skontaktuj się z naszym ekspertem Łukaszem Piotrowskim.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas